IMPERFECTUM co to jest
Jak się pisze Imperfectum. Czym jest nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku.

Definicja Imperfectum

Co to znaczy IMPERFECTUM: [z łaciny imperfectus ´niedokonany, niedokończony^ - to nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten oznaczał czynność niedokonaną, powtarzającą się w przeszłości. W j. polskim formy tego czasu przetrwały do XV wieku. W zabytkach językowych takich, jak Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański możemy odnaleźć przykłady imperfectum: mołwiach ´mówiłem´, siedziesz ´siedział´, bieszę ´był´

Definicja Inwersja:
Co to jest ´odwrócenie, wymiana´] - zmiana naturalnego dla danego języka szyku (linearnego uporządkowania) wyrażeń w zdaniu. W niektórych językach szyk zdania jest ustalony, a inwersja spełnia funkcję imperfectum.
Definicja Intonacja:
Co to jest ´grzmię, rozbrzmiewam, wołam´] - zmiana wysokości tonu muzycznego mowy. Istnieją dwa typy intonacji: intonacja wyrazowa i intonacja zdaniowa. Aktualnie w j. polskim występuje tylko intonacja zdaniowa imperfectum.
Definicja Idiom:
Co to jest zobacz ZWIˇZKI FRAZEOLOGICZNE imperfectum.

Czym jest Imperfectum znaczenie w Słownik na I .

  • Dodano:
  • Autor: