IMPERFECTUM co to jest
Jak się pisze Imperfectum. Czym jest nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku.

Definicja Imperfectum

Co to znaczy IMPERFECTUM: [z łaciny imperfectus ´niedokonany, niedokończony^ - to nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten oznaczał czynność niedokonaną, powtarzającą się w przeszłości. W j. polskim formy tego czasu przetrwały do XV wieku. W zabytkach językowych takich, jak Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański możemy odnaleźć przykłady imperfectum: mołwiach ´mówiłem´, siedziesz ´siedział´, bieszę ´był´

Czym jest Imperfectum znaczenie w Słownik na I .