JĘZYKOWA INNOWACJA co to jest
Jak się pisze Innowacja Językowa. Czym jest językowy powstały wskutek procesu wyprzedzającego.

Definicja Innowacja Językowa

Co to znaczy INNOWACJA JĘZYKOWA: [z łaciny innovatio ´odnowienie´] - jakikolwiek nowy obiekt językowy powstały wskutek procesu wyprzedzającego postęp jakiegoś zjawiska w danym języku. Jako takie, innowacje w chwili ich pojawienia się, bywają regularnie uznawane za błędy językowe, chyba iż znajdzie się motywację dla ich wystąpienia. Dopiero rozpowszechnienie innowacji w -"o uzusie skutkuje zaakceptowanie ich poprzez normę językową. Innowacjami bywają zmiany fonetyczne, gramatyczne, składniowe, leksykalne. Te ostatnie są szczególnie powszechne i skutkują powstawaniem neologizmów, motywowanych koniecznością tworzenia nowych nazw dla nowych zjawisk rzeczywistości (agroturystyka, mrówkowiec). We współczesnym j. polskim obserwujemy również innowacje fonetyczne. Należy do nich coraz powszechniejsze akcentowanie przedostatniej sylaby we wszystkich słowach, także obcego pochodzenia: gramatyka, taktyka, fizyka; w formach czasu przeszłego: robiliśmy i trybu przypuszczającego: napisalibyśmy. W słowotwórstwie innowacją jest odstępowanie od tworzenia dzięki przyrostków nazwisk kobiet: pani Nowak żarn. pani Nowakowa, (panna) Nowakówna, pani Zaręba żarn. pani Zarębina, (panna) Zarębianka. We fleksji - nieodmienianie nazwisk: Panu Janowi Kowalski żarn. panu Janowi Kowalskiemu. W składni pojawienie się form oszczędzać prąd, światło żarn. oszczędzać prądu, światła. O sporo częściej niż w języku ogólnym innowacje występują w gwarach, posługujących się raczej językiem mówionym i nieposiadających skodyfikowanej normy. Jedną z innowacji gwarowych jest zanikanie kategorii rodzaju męskoosobowego: Pracowite chłopy kosiły trawę żarn. Pracowici chłopi kosili trawę

Czym jest Językowa Innowacja znaczenie w Słownik na I .