INTERNACJONALIZM co to jest
Jak się pisze Internacjonalizm. Czym jest wyrazy, morfemy, frazeologizmy) występujące w wielu.

Definicja Internacjonalizm

Co to znaczy INTERNACJONALIZM: [z tac. iatemationalis] -takie same jednostki języka (wyrazy, morfemy, frazeologizmy) występujące w wielu językach, zazwyczaj dostosowane do wymowy, gramatyki i pisowni danego języka. Do takich międzynarodowych wyrazów możemy zaliczyć na przykład łaciński przymiotnik interna tionalis, por. na przykład poi. internacjonalny, TOS. internacional´nyj, niem. international, szw. interna tionell, węg. internacionalis i tak dalej Wyrazy te najczęściej wywodzą się z języków, które z różnych względów mają największy wpływ na inne języki. Chodzi tu o łacinę i grekę, języki romańskie, a również współcześnie język anielski. Liczną grupę internacjonalizmów stanowią terminy naukowe, techniczne, muzyczne. Nie tylko wyrazy mają charakter międzynarodowy. Do innych przedmiotów języka mogących występować w wielu językach zaliczymy: a) przyrostki, przedrostki, na przykład -izm, niem. -ism, fr. -isme, fiń. -ismi; b) kalki frazeologiczne, na przykład pomiędzy młotem a kowadłem, niem, zwiscAen Amboss und Hammer, z angielskiego: between the hammer and the anvil, węg. kalapacs es ullo kozę kerultt (zobacz Encyklopedia, kultury polskiej XX wieku)

Definicja Imiesłów:
Co to jest wyraz ´czasownika - nieosobowe formy czasownika, które odpowiadają na pytania jaki? jak? kiedy? i przypominają przymiotniki i przysłówki. Imiesłowy dzielimy na przymiotnikowe - odmieniające się tak internacjonalizm.
Definicja Instrumentacja Głoskowa:
Co to jest ukształtowanie warstwy brzmieniowej tekstu. Dotyczy w zasadzie wyłącznie tekstów o funkcji poetyckiej. Może bazować na powtórzeniu jakichś spółgłosek w celu powiększenia ekspresji (aliteracja internacjonalizm.
Definicja Idiom:
Co to jest zobacz ZWIˇZKI FRAZEOLOGICZNE internacjonalizm.

Czym jest Internacjonalizm znaczenie w Słownik na I .

  • Dodano:
  • Autor: