INTERPUNKCJA co to jest
Jak się pisze Interpunkcja. Czym jest przestankowych. Zestaw znaków interpunkcyjnych.

Definicja Interpunkcja

Co to znaczy INTERPUNKCJA: [z łaciny interpunctio ´ts.´] - stawianie w tekście znaków przestankowych. Zestaw znaków interpunkcyjnych, przestankowych i zasad ich stosowania. Reguły polskiej interpunkcji opierają się na założeniu konieczności uwzględnienia następujących czynników: budowy składniowej; zdań, treści zdań i wyrażeń, rytmikę mowy, ton uczuciowy, potrzebę wydzielenia składników tekstu. Za główny z nich uznaje się w polskiej tradycji budowę składniową zdań

Czym jest Interpunkcja znaczenie w Słownik na I .