INWERSJA co to jest
Jak się pisze Inwersja. Czym jest naturalnego dla danego języka szyku (linearnego uporządkowania.

Definicja Inwersja

Co to znaczy INWERSJA: [z łaciny inversio ´odwrócenie, wymiana´] - zmiana naturalnego dla danego języka szyku (linearnego uporządkowania) wyrażeń w zdaniu. W niektórych językach szyk zdania jest ustalony, a inwersja spełnia funkcję gramatyczną. Tworzy się za jej pomocą na przykład zdania pytające (por. na przykład z angielskiego: It does hurt ´To boli´ - Does it hurt? ´Czy to boli?´; fr. Yousparlez franyais ´Mówicie po francusku´- Parlez vous franca-is? ´Czy mówicie po francusku?´).W j. polskim, gdzie szyk jest w zasadzie swobodny, jest to nie ma ścisłych reguł dotyczących kolejności występowania podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, inwersja nie wywołuje zmian o charakterze gramatycznym. Niemniej i w polszczyźnie stosuje się inwersję. Zdanie: Janek kupił dom, posiadające naturalny, neutralny szyk, może być zmienione na: Dom kupił Janek czy Kupił Janek dom. Powodem wystąpienia takiej inwersji jest zwykle konstruowanie odpowiedniej struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzi. Szczególnym wypadkiem inwersji jest inwersja w tekstach literatury pięknej, raczej w literaturze. Jako środek poetycki (zwany także przestawnią lub zamiennią) ma ona służyć wyrazistości, oryginalności, czasem podniosłości stylu autora, por. na przykład Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem (L. Stan); Jana Trzeciego, gdy Wiedeń sławił (Kniaźnin)

Definicja Intonacja:
Co to jest ´grzmię, rozbrzmiewam, wołam´] - zmiana wysokości tonu muzycznego mowy. Istnieją dwa typy intonacji: intonacja wyrazowa i intonacja zdaniowa. Aktualnie w j. polskim występuje tylko intonacja zdaniowa inwersja.
Definicja Innowacja Językowa:
Co to jest ´odnowienie´] - jakikolwiek nowy obiekt językowy powstały wskutek procesu wyprzedzającego postęp jakiegoś zjawiska w danym języku. Jako takie, innowacje w chwili ich pojawienia się, bywają inwersja.
Definicja Idiolekt:
Co to jest prywatny, swoisty´ + leksis ´mowa´] - język osobniczy. Język pojedynczego człowieka, danej osoby, jednego użytkownika języka. Badanie idiolektu zakłada, iż będzie on w jakimś stopniu odmienny od inwersja.

Czym jest Inwersja znaczenie w Słownik na I .

  • Dodano:
  • Autor: