JERY co to jest
Jak się pisze Jery. Czym jest tych głosek w dawnych językach słowiańskich potwierdzają liturgiczne.

Definicja JERY

Co to znaczy JERY: półsamogłoski: b (jer przedni), ob (jer tylny). Obecność tych głosek w dawnych językach słowiańskich potwierdzają liturgiczne teksty staro-cerkiewno-słowiańskie z końca IX wieku. Wymawiane byty krócej niż zwyczajne samogłoski, dlatego także tytułujemy je także samogłoskami zredukowanymi. Jery powstały we wczesnej epoce prasłowiańskiej, a ich zanik nastąpił najprawdopodobniej w X wieku. Tylko jeszcze w języku bułgarskim występuje jer twardy. Ślady istnienia tych półsamogłosek odnajdujemy także w alfabecie rosyjskim. Tak samo jak inne samogłoski jery mogły tworzyć sylaby, na przykład * pinii (pień), *doms&E (domek). Przed jerem tylnym (twardym) spółgłoski były twarde, a przed przednim (miękkim) ulegały zmiękczeniu. W zależności od tego, jaką pozycję zajmowały jery w wyrazie, rozróżniamy jery słabe (w pozycji słabej) i jery silne (w pozycji mocnej). Jery słabe występowały na końcu wyrazu, na przykład ctoms i w sylabie poprzedzającej sylabę z pełną samogłoską albo zjerem w pozycji mocnej, na przykład *dsva (dwa), *tbmbnica (ciemnica). Zatem jery w sylabie dla, mi, znajdują się w pozycji słabej. Jery silne zajmowały pozostałe pozycje, tzn. pojawiały się w sylabie poprzedzającej sylabę z jerem słabym, na przykład *dom-bkt, (chodzi o jer w sylabie mb). Ok. X wieku jery w pozycji słabej zanikły a jery w pozycji mocnej w j. polskim wokalizowały się w e. Istnieniem i zanikiem jerów tłumaczymy zdarzenie e ruchomego

Definicja Języki Słowiańskie:
Co to jest języków indoeuro-pejskich. Podzielone są na: zachodnio-słowiańskie (polski z dialektami kaszubskimi, czeski, słowacki, dolnołużycki, gómołużycki i wymarłe: słowiński, połabski); wschodnio-słowiańskie jery co to jest.
Definicja Język Praindoeuropejski:
Co to jest indoeropej-skich. To jest język rekonstruowany, co znaczy, iż nie istnieją jakiekolwiek zapisy w tym języku. Nie ma także pewności, czy język praindoeuropej-ski (pie.) był jednolitym językiem czy jery definicja.
Definicja Język Starosłowiański:
Co to jest zobacz JĘZYK STARO-CERKIEWNO--SŁOWIAŃSKI jery co znaczy.
Definicja Językoznawstwo Diachroniczne:
Co to jest gr. di- ´dwa´ + chronos ´czas´]-zajmuje się opisem języka w perspektywie historycznej, tzn. koncentmje się na zmianach zachodzących w tym języku w okresie jery słownik.

Czym jest Jery znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: