OGÓLNY JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Ogólny. Czym jest standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W odróżnieniu.

Definicja Język Ogólny

Co to znaczy JĘZYK OGÓLNY: odmiennie: dialekt kulturalny, język literacki, język standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W odróżnieniu do dialektów i gwar ludowych ma szeroki zasięg (ogólnopaństwowy, ogólnonarodowy). Jest upowszechniany poprzez szkołę, administrację państwową, środki socjalnej komunikacji, literaturę. Jest znany ogółowi wykształconych przedstawicieli narodu i służy im do komunikacji we wszystkich dziedzinach. Posiada skodyfikowane normy dotyczące poprawności językowej. Fundamentalne odmiany języka ogólnego to odmiana ustna i pisana. Te natomiast mogą występować w stylach funkcjonalnych, na przykład ustna w potocznym i formalnym, a pisana w literackim, naukowym, urzędowym. W polszczyźnie odmiana ogólna języka wykształciła się pomiędzy XIV a XVI wiekiem. Odtąd postęp tej odmiany przebiega w innym tempie i zakresie niż postęp odmian terytorialnych. Uważane jest, iż największy wpływ na postać odmiany ogólnej do wieku XVI miał dialekt wielkopolski, w XVI wieku dialekt małopolski, w XVII wieku do polszczyzny ogólnej wchodzą cechy mazowieckie. Wspólnie z postępem czasopiśmiennictwa, później radia, telewizji, upowszechnienia wykształcenia w XX wieku, odmiana ogólna rozwija się zdecydowanie powyżej dialektami

Definicja Język:
Co to jest Ogólnie znaczy mechanizm znaków wykorzystywanych do porozumiewania się. Takim systemem może być na przykład język Braille´a, znaki dymne (u plemion afrykańskich), język gestów, a również mowa język ogólny.
Definicja Język Narodowy:
Co to jest naturalny, na przykład polski, czeski, francuski, hindi, chiński, suahili, którym mówi pewna ekipa ludzi przyznająca się do wspólnych doświadczeń, wartości, tradycji, kultury. Język narodowy jest język ogólny.
Definicja Językoznawstwo Stosowane:
Co to jest zajmujące się wykorzystaniem osiągnięć lingwistyki w innych dziedzinach naukowych, a również w życiu codziennym. Językoznawstwo służące opracowuje więc sposoby nauczania języków obcych, metody język ogólny.

Czym jest Ogólny Język znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: