PRAINDOEUROPEJSKI JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Praindoeuropejski. Czym jest rekonstruowany, co znaczy, iż nie istnieją.

Definicja Język Praindoeuropejski

Co to znaczy JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI: przodek języków indoeropej-skich. To jest język rekonstruowany, co znaczy, iż nie istnieją jakiekolwiek zapisy w tym języku. Nie ma także pewności, czy język praindoeuropej-ski (pie.) był jednolitym językiem czy ekipą bliskich sobie dialektów. Zarówno mocne zbieżności pomiędzy językami indoeuropejskimiJak i podobieństwa w kulturze materialnej ludów indoeuropejskich każą przypuszczać, iż w jakiejś postaci język ten jednak istniał. Sądzi się, iż językiem tym do przełomu IV i III tysiąclecia przed naszą erą (kiedy to przypuszczalnie nastąpił rozpad prajęzyka) mówiła ludność zamieszkująca obszary środkowego pasa zachodniej Eurazji, pomiędzy środkową Europą a centralną Azją. Pomocne w ustaleniu miejsca prakolebki Indoeuropejczyków są m. in. fakty leksykalne, na przykład brak ogólnoindo-europejskiej nazwy ´morze´ wskazuje na teren w głębi lądu, a wspólne nazwy ´zimy´, ´mrozu´, ´lodu´ i zwierząt leśnych i wodnych sugerują region laso-stepowy o umiarkowanym, wilgotnym klimacie

Definicja Językoznawstwo Synchroniczne:
Co to jest chronos ´czas´] - zajmuje się opisem języka w perspektywie współczesnej. Znaczy to, iż opis języka dokonuje się w tym samym czasie, co obserwowany stan języka lub w jakiejś jednej płaszczyźnie język praindoeuropejski.
Definicja Język Potoczny:
Co to jest zobacz STYL Kolokwialny język praindoeuropejski.
Definicja Języki Słowiańskie:
Co to jest języków indoeuro-pejskich. Podzielone są na: zachodnio-słowiańskie (polski z dialektami kaszubskimi, czeski, słowacki, dolnołużycki, gómołużycki i wymarłe: słowiński, połabski); wschodnio-słowiańskie język praindoeuropejski.

Czym jest Praindoeuropejski Język znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: