JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język. Czym jest wykorzystywanych do porozumiewania się. Takim systemem może być na.

Definicja Język

Co to znaczy JĘZYK: termin wieloznaczny. Ogólnie znaczy mechanizm znaków wykorzystywanych do porozumiewania się. Takim systemem może być na przykład język Braille´a, znaki dymne (u plemion afrykańskich), język gestów, a również mowa ludzka. W znaczeniu węższym język to zespół społecznie wytworzonych i obowiązujących znaków dźwiękowych (względnie wtórnie pisanych) i reguł określających ich użycie, a funkcjonujących jako narzędzie komunikacji socjalnej (zobacz Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Leksykon terminologii językoznawczej). W takim ujęciu język - to mowa ludzka, język, jakim posługują się ludzie. Możemy mówić o językach sztucznych - tworzonych sztucznie poprzez zespól ludzi albo jednego człowieka ( na przykład esperanto), i o językach naturalnych, stworzonych wskutek naturalnego rozwoju (( na przykład j. polski). Por. mechanizm językowy

Definicja Język Staro-Cerkiewno-Słowiański:
Co to jest poświadczony w zapisach język słowiański. Zapisany w IX wieku n.e. był dialektem macedońskiej ludności zamieszkującej okolice Sołunia (dzisiejsze Saloniki). Start literackiej wersji tego języka dali język.
Definicja Język Starosłowiański:
Co to jest zobacz JĘZYK STARO-CERKIEWNO--SŁOWIAŃSKI język.
Definicja Język Sztuczny:
Co to jest utworzony w celu porozumiewania się w określonej dziedzinie naukowo-technicznej albo porozumiewania się międzynarodowego w ogóle. Języki sztuczne mogą być tworzone z przedmiotów języków naturalnych język.

Czym jest Język znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: