KREOLSKIE JĘZYKI co to jest
Jak się pisze Języki Kreolskie. Czym jest w domu swojego pana; człowiek biały urodzony w kraju.

Definicja Języki Kreolskie

Co to znaczy JĘZYKI KREOLSKIE: [fr. creole z portug. crioulo ´niewolnik, który urodził się w domu swojego pana; człowiek biały urodzony w kraju kolonialnymi -języki mieszane, które z różnych powodów stały się językami ojczystymi jakiejś społeczności. Najczęściej chodzi o języki powstałe wskutek uproszczenia języków kolonizatorów (angielski, francuski, hiszpański, portugalski, holenderski) i przesycenia ich elementami leksykalnymi języka tubylców. Języki kreolskie przypominają nieraz nieprawidłowo stosowane języki europejskie, dlatego także poprzez sporo lat uchodziły za ich zdegenerowane odmiany. Oto przykład zdania w języku kreolskim kru w Nigerii: One pig big pass all we pig come for we yard, a więc Świnia, większa od wszystkich naszych świń przyszła na nasze podwórze (zobacz Atlas języków świata). Język mieszany utworzony na podstawie angielskiego i jakiegoś innego w celu ułatwienia porozumiewania się ludności mówiącej wieloma językami (raczej chodzi tu o języki handlowe w Azji Wschodniej) nosi nazwę "pidginu" [być może od zniekształconego z angielskiego: słowa buissnes]. W językoznawstwie służący jest także termin "sabir" [hiszp. saber ´wiedzieć´] na oznaczenie języków mieszanych, także (raczej o charakterze handlowym, utworzonych na bazie różnych języków: francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, hiszpańskiego, arabskiego. Języki tego typu są bardzo uproszczone pod względem gramatycznym, mają ubogie słownictwo, zredukowane zasadniczo do określonej dziedziny semantycznej

Definicja Język Polski:
Co to jest językiem fleksyjnym i charakteryzuje się rozbudowanym systemem form gramatycznych. Należy do rodziny języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki. Wyodrębnił się z językowej wspólnoty języki kreolskie.
Definicja Językoznawstwo Strukturalne:
Co to jest lingwistyce zapoczątkowany poprzez Szwajcara F. de Saussure´a najpierw XX wieku. Wydane pośmiertnie jego wykłady uniwersyteckie pt. Kurs językoznawstwa ogólnego do dziś stanowią wykładnię języki kreolskie.
Definicja Językoznawstwo Transformacyjno-Generatywne:
Co to jest gramatyka transformacyjno-generatywna. Kierunek w lingwistyce, kojarzony raczej z nazwiskiem amerykańskiego badacza Noama Chomsky´ego, który zbudował zręby swej teorii w drugiej połowie lat języki kreolskie.

Czym jest Kreolskie Języki znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: