KREOLSKIE JĘZYKI co to jest
Jak się pisze Języki Kreolskie. Czym jest w domu swojego pana; człowiek biały urodzony w kraju.

Definicja Języki Kreolskie

Co to znaczy JĘZYKI KREOLSKIE: [fr. creole z portug. crioulo ´niewolnik, który urodził się w domu swojego pana; człowiek biały urodzony w kraju kolonialnymi -języki mieszane, które z różnych powodów stały się językami ojczystymi jakiejś społeczności. Najczęściej chodzi o języki powstałe wskutek uproszczenia języków kolonizatorów (angielski, francuski, hiszpański, portugalski, holenderski) i przesycenia ich elementami leksykalnymi języka tubylców. Języki kreolskie przypominają nieraz nieprawidłowo stosowane języki europejskie, dlatego także poprzez sporo lat uchodziły za ich zdegenerowane odmiany. Oto przykład zdania w języku kreolskim kru w Nigerii: One pig big pass all we pig come for we yard, a więc Świnia, większa od wszystkich naszych świń przyszła na nasze podwórze (zobacz Atlas języków świata). Język mieszany utworzony na podstawie angielskiego i jakiegoś innego w celu ułatwienia porozumiewania się ludności mówiącej wieloma językami (raczej chodzi tu o języki handlowe w Azji Wschodniej) nosi nazwę "pidginu" [być może od zniekształconego z angielskiego: słowa buissnes]. W językoznawstwie służący jest także termin "sabir" [hiszp. saber ´wiedzieć´] na oznaczenie języków mieszanych, także (raczej o charakterze handlowym, utworzonych na bazie różnych języków: francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, hiszpańskiego, arabskiego. Języki tego typu są bardzo uproszczone pod względem gramatycznym, mają ubogie słownictwo, zredukowane zasadniczo do określonej dziedziny semantycznej

Definicja Języki Tajne:
Co to jest środowiskowych o charakterze zamkniętym, gdzie komunikacja z założenia jest dostępna tylko dla wybranej ekipy. Dotyczy to zatem na przykład żargonu złodziejskiego, więziennego. Sukces tajności JĘZYKI KREOLSKIE.
Definicja Językoznawstwo Diachroniczne:
Co to jest gr. di- ´dwa´ + chronos ´czas´]-zajmuje się opisem języka w perspektywie historycznej, tzn. koncentmje się na zmianach zachodzących w tym języku w okresie JĘZYKI KREOLSKIE.
Definicja Języki Słowiańskie:
Co to jest indoeuro-pejskich. Podzielone są na: zachodnio-słowiańskie (polski z dialektami kaszubskimi, czeski, słowacki, dolnołużycki, gómołużycki i wymarłe: słowiński, połabski); wschodnio-słowiańskie JĘZYKI KREOLSKIE.

Czym jest Kreolskie Języki znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: