STRUKTURALNE JĘZYKOZNAWSTWO co to jest
Jak się pisze Językoznawstwo Strukturalne. Czym jest de Saussure´a najpierw XX wieku. Wydane.

Definicja Językoznawstwo Strukturalne

Co to znaczy JĘZYKOZNAWSTWO STRUKTURALNE: kierunek w lingwistyce zapoczątkowany poprzez Szwajcara F. de Saussure´a najpierw XX wieku. Wydane pośmiertnie jego wykłady uniwersyteckie pt. Kurs językoznawstwa ogólnego do dziś stanowią wykładnię strukturalizmu, kierunku kontynuowanego w dwudziestowiecznych naukach humanistycznych do czasów dzisiejszych, mimo licznych modyfikacji. U podstaw teorii de Saussure´a leży przekonanie, iż badanie języka należy poprzedzić stworzeniem jego modelu, jest to hipotezy dotyczącej istoty języka w ogóle. W modelu strukturalistycznym na język składają się: langue (język) i parole (mówienie). Langue to byt abstrakcyjny i socjalny, który istnieje w świadomości zbiorowej w formie sumy języków aktualnych w świadomości każdego członka danego społeczeństwa. Jest bytem stosunkowo trwałym - zmiany zachodzą w nim wolno, ewolucyjnie. Jest on systemem znaków. Parole z kolei to konkretne (w odróżnieniu do abstrakcyjnego mechanizmu), jednostkowe ((w odróżnieniu do społecznego mechanizmu) i momentalne (((w odróżnieniu do trwałego mechanizmu) teksty wytworzone w danym języku. Badania strukturalistów ograniczały się w zasadzie do opisu langue, a więc abstrakcyjnego mechanizmu, który miał być strukturą uporządkowaną, zhierarchizowaną. Składał się z przedmiotów językowych, które nazwano znakami [symbol z gr. semeion ´ts.´]. Znaki wchodziły we wzajemne stosunki: paradygmatyczne i syntagmatyczne. Znakami są na przykład wyrazy kot, pies, szczekać, miauczeć. W stosunkach paradyg-matycznych w systemie każdy z tych wyrazów ma paradygmat, zestaw form znanych wszystkim użytkownikom języka, z których, budując zdanie, wybiera się odpowiednią ( na przykład kot-a, kot-em; ps-u, ps-y, szczek-a szczekaj-ą, będą szczekać); reguły dotyczące stosunku syntagmatycz-nych pozwalają połączyć te formy w większe konstrukcje: pies szczeka, kot miauczy. Strukturaliści w swoich konkretnych pracach próbowali opisać taką strukturę znakową i odtworzyć abstrakcyjny mechanizm językowy. Pokazali ( na przykład , iż wychodząc od bardzo różnorodnych dźwięków danego języka, można stworzyć o sporo prostszy zestaw fonemów, jest to mechanizm fonologiczny, a uzyskuje się to poprzez określenie pewnego ograniczonego zestawu reguł, jak ( na przykład , brak albo obecność cechy dźwięczności głoski. Porównywanie przedmiotów językowych dzięki prostych mierników było zresztą istotą postępowania strukturalistów. Poza fonologią nie znaleźli jednak dziedziny języka, gdzie regularności byłyby oczywiste

Definicja Język Starosłowiański:
Co to jest zobacz JĘZYK STARO-CERKIEWNO--SŁOWIAŃSKI językoznawstwo strukturalne.
Definicja Język Naturalny:
Co to jest ludzie. Definicja to pojawia się w nauce przez wzgląd na powstaniem takich wtórnych terminów, jak: języki sztucznej inteligencji, języki oficjalne, język filmu, język teatru, metajęzyk, itd językoznawstwo strukturalne.
Definicja Język Polski:
Co to jest językiem fleksyjnym i charakteryzuje się rozbudowanym systemem form gramatycznych. Należy do rodziny języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki. Wyodrębnił się z językowej wspólnoty językoznawstwo strukturalne.

Czym jest Strukturalne Językoznawstwo znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: