GENERATYWNE TRANSFORMACYJNO co to jest
Jak się pisze Językoznawstwo Transformacyjno-Generatywne. Czym jest w lingwistyce, kojarzony raczej.

Definicja Językoznawstwo Transformacyjno-Generatywne

Co to znaczy JĘZYKOZNAWSTWO TRANSFORMACYJNO-GENERATYWNE: odmiennie: gramatyka transformacyjno-generatywna. Kierunek w lingwistyce, kojarzony raczej z nazwiskiem amerykańskiego badacza Noama Chomsky´ego, który zbudował zręby swej teorii w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Schemat języka zaproponowany poprzez generatywistów ma postać: język to nieskończony zestaw zdań. Fundamentalnym zadaniem tej teorii jest wyjaśnienie, w jaki sposób można dzięki środków zakończonych tworzyć i rozumieć (odmiennie: generować) nieskończony zestaw zdań. Na tworzenie zdań patrzy się w dwóch płaszczyznach: wykonania i kompetencji. Wykonanie (performance) to jest tworzenie i odbieranie jednorazowych, empirycznych zdań tekstowych, które układają się w teksty językowe. Kompetencja (coJDpetence) to jest nieuświadamiana sobie poprzez użytkowników języka wiedza o tym, jak tworzyć zdania. Pozwala ona zrozumieć i zbudować coraz to nowe wypowiedzi, nawet metaforyczne i wieloznaczne. Nie jest nabyta w procesie uczenia się gramatyki, lecz w procesie przyswajania języka. W modelu transformacyjnym zwraca się uwagę na fakt, iż opis języka powinno się budować, wychodząc od ograniczonego zbioru reguł podstawowych. dzięki tych reguł generuje się abstrakcyjne struktury fundamentalne (tak zwany struktury głębokie), z których następnie przy zastosowaniu reguł transformacyjnych (na przykład wymiana konstrukcji czynnych na bierne, twierdzących na przeczące) otrzymuje się aktualne zdania. W usemantycznionej wersji tego kierunku zakłada się, iż struktury głębokie mające charakter abstrakcyjny powinny zawierać wszystkie wiadomości semantycznie relewantne (ważne) i tym samym stanowić podstawę dla interpretacji semantycznej zdania. dzięki transformacji (semantycznie neutralnych) otrzymuje się ze struktur głębokich struktury powierzchniowe, które poddane działaniu reguł fonologicznych ujawniają się w fonetycznej postaci zdania. Językoznawstwo transformacyjno-generatywne posługuje się typowym dla siebie opisem matematycznym, ((na przykład zdaniu: Zegar bije odpowiada model S = NP(n) + V (S syntax ´zdanie´; NP(n) nominał phrase ´fraza nominalna, rzeczownikowa, w nominatiwie, a więc mianowniku´; V verb ´czasownik´); a zdaniu: Janek bije Jarka odpowiada model NP(n) + V + NP(acc) (gdzie skrót (acc) znaczy accusativus, a więc biernik)

Definicja Język Sztuczny:
Co to jest utworzony w celu porozumiewania się w określonej dziedzinie naukowo-technicznej albo porozumiewania się międzynarodowego w ogóle. Języki sztuczne mogą być tworzone z przedmiotów języków naturalnych językoznawstwo transformacyjno-generatywne.
Definicja Językoznawstwo Strukturalne:
Co to jest lingwistyce zapoczątkowany poprzez Szwajcara F. de Saussure´a najpierw XX wieku. Wydane pośmiertnie jego wykłady uniwersyteckie pt. Kurs językoznawstwa ogólnego do dziś stanowią wykładnię językoznawstwo transformacyjno-generatywne.
Definicja Język Prasłowiański:
Co to jest słowiańskich. To jest język rekonstruowany, co znaczy, iż nie istnieją jakiekolwiek zapisy w tym języku. Formy wyrazowe, gramatyczne, mechanizmy fonetyczne, które miały być typowe dla tego języka, są językoznawstwo transformacyjno-generatywne.

Czym jest Generatywne Transformacyjno Językoznawstwo znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: