KALKA co to jest
Jak się pisze Kalka. Czym jest wyrażenie, zwrot, oparte na zapożyczonym wzorze strukturalnym. W ten.

Definicja Kalka

Co to znaczy KALKA: [fr. caląue, z wł. calcare ´tłoczyć, odciskać´] - słowo, wyrażenie, zwrot, oparte na zapożyczonym wzorze strukturalnym. W ten sposób powstaje jednostka języka, która jest dokładnym odwzorowaniem obcego wyrazu (wyrażenia, zwrotu), na przykład światopogląd to tłumaczenie z niemieckiego Weltanschauung; półświatek z fr. demi-monde; z lotu ptaka - fr. ´a vol d´oiseau´. Istnieją także kalki znaczeniowe, na przykład goryl w polszczyźnie jest wieloznaczny tak, jak w języku angielskim, wskazuje gdyż i na zwierzę, i na człowieka zajmującego się ochroną istotnych osób. Prócz kalek wyrazowych, związków frazeologicznych mamy także kalki składniowe. ~ popr. Wybrane kalki, w szczególności składniowe, traktujemy jako błędy językowe, na przykład póki co (z roś.) zamiast: na razie; rozumieć cos pod czymś ( z niemieckiego ) zamiast: rozumieć coś poprzez coś

Definicja Kryteria Poprawności Językowej:
Co to jest ´miernika - mierniki oceny, czy dana forma językowa jest albo może/powinna być zaakceptowana. Wyodrębnia się kryteria wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe. Wewnętrznojęzykowe to kryterium kalka.
Definicja Końcówki Równoległe:
Co to jest występujące w tym samym przypadku w odmianie rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju. Tak na przykład rzeczowniki męskie mają w mianowniku liczby mnogiej aż cztery możliwe końcówki kalka.
Definicja Końcówka Fleksyjna:
Co to jest wyrazu, znajdująca się po -- temacie fleksyjnym, która wymienia się w trakcie odmiany. Wyróżniamy dwa typy końcówek - końcówki przypadków i osobowe. Przykłady końcówek przypadków w liczbie kalka.

Czym jest Kalka znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: