SŁOWOTWÓRCZA KATEGORIA co to jest
Jak się pisze Kategoria Słowotwórcza. Czym jest ekipa wyrazów pochodnych, które mają takie samo.

Definicja Kategoria Słowotwórcza

Co to znaczy KATEGORIA SŁOWOTWÓRCZA: [z łaciny categoria, z gr. kategoria ´sąd, orzeczenie´] - ekipa wyrazów pochodnych, które mają takie samo albo podobne znaczenie ogólne (strukturalne). Wspólne znaczenie mają wyrazy: domek, piesek, kwiatek, konik, wskazują gdyż ´coś małego´, z kolei herbaciarnię, jadalnię, kurnik łączy znaczenie miejsca, gdzie coś się znajduje albo gdzie wykonuje się daną czynność. W skład kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy dzięki różnych formantów, na przykład herbaciarnia utworzona została od rzeczownika herbata dzięki su-fiksu -arnia, a jadalnia od czasownika Jadać dzięki sufiksu -alnia. Kategoria słowotwórcza może zatem składać się z kilku typów słowotwórczych. Najwyraźniejsze są kategorie słowotwórcze rzeczowników. Wśród nich wyróżnić możemy: 1. Takie, które mają takie samo znaczenie jak słowo fundamentalny. To są nazwy abstrakcyjne cech, na przykład słabość ´to, iż ktoś jest słaby´ i nazwy czynności i stanów, na przykład liczenie ´to, iż się liczy´; 2. Takie, które mają znaczenie zmodyfikowane, a więc nieco inne niż słowo fundamentalny. To są między innymi nazwy kobiece utworzone od rzeczowników męskich, na przykład aktorka ´kobieta aktor´, tygryska ´tygrys płci żeńskiej´; nazwy zdrobniałe i pieszczotliwe, na przykład kotek ´mały kot´, córuchna ´pieszczotliwie o córce´; nazwy zgrubiałe, na przykład dziewczynisko ´pogardliwie, z niechęcią o dziewczynie´, gmaszysko ´spory niemiły gmach´; 3. Takie, które różnią się znaczeniem od wyrazu podstawowego. Należą tu pomiędzy innymi: nazwy wykonawców czynności, na przykład czytelnik ten, który czyta´, biegacz ´ten, który biega´; nazwy nosicieli cech, na przykład złośliwiec ´ten, kto jest złośliwy´, przystojniak ´ten, który jest przystojny´; nazwy narzędzi: pisak ´to, czym się pisze´, koparka ´to, czym się kopie´; nazwy miejsc, na przykład palarnia ´miejsce, gdzie można palić´ ciastkarnia ´tam, gdzie się sprzedaje ciastka´; nazwy mieszkańców na przykład katowiczanin ´mieszkaniec Katowic´, Litwin ´mieszkaniec Litwy´

Definicja Kaszubienie:
Co to jest Właściwość fonetyczna obecna w języku Kaszubów. Zdarzenie opierające na braku w gwarach kaszubskich szeregu spółgłosek miękkich, jest to średnio-językowo-zębowych: ś, ź, ć, di, Skutkuje ono, iż na kategoria słowotwórcza.
Definicja Kultura Języka:
Co to jest przemyślanego działania mającego na celu poznawanie, wartościowanie i kształtowanie języka, którym posługuje się pewna społeczność. Obejmuje dbałość o poprawność językową w oparciu o normę językową kategoria słowotwórcza.
Definicja Kompetencja Językowa:
Co to jest zobacz JĘZYKOZNAWSTWO TRANS-FORMACYJNO-GENERATYWNE kategoria słowotwórcza.

Czym jest Słowotwórcza Kategoria znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: