FLEKSYJNA KOŃCÓWKA co to jest
Jak się pisze Końcówka Fleksyjna. Czym jest fleksyjnym, która wymienia się w trakcie odmiany.

Definicja KOŃCÓWKA FLEKSYJNA

Co to znaczy KOŃCÓWKA FLEKSYJNA: końcowa cząstka wyrazu, znajdująca się po -- temacie fleksyjnym, która wymienia się w trakcie odmiany. Wyróżniamy dwa typy końcówek - końcówki przypadków i osobowe. Przykłady końcówek przypadków w liczbie pojedynczej: Jeśli przy odmianie wyrazu pojawiają się formy "bez końcówki" wówczas mówimy o końcówce zerowej i oznaczamy ją symbolem 0. Z taką końcówką zerową spotykamy się w formach: video, pływa, nudził się, nudzili się. Końcówki fleksyjne wskazują, jaką rolę odgrywa słowo w zdaniu por. na przykład Kasia lubi Pawła. Nawet po zmianie szyku Pawła lubi Kasia, dzięki końcówce -a w wyrazie Paweł, wiemy, iż rzeczownik ten pełni funkcję dopełnienia, a nie podmiotu. Dzięki końcówkom możemy łączyć wyrazy ze sobą mimo dosyć swobodnego szyku w j. polskim, por. na przykład Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Forma dopełniacza suchego wskazuje, iż słowo ten powinniśmy połączyć z rzeczownikiem oceanu, a nie z rzeczownikiem przestwór. Końcówki informują także o liczbie, rodzaju, a w razie końcówek osobowych o osobie. Końcówki, jak sama nazwa wskazuje, zazwyczaj występują na końcu wyrazu. Nie zawsze jednak - pozorny wyjątek stanowią zrosty. Odmianie gdyż podlega regularnie także pierwszy człon złożenia, por. na przykład Wielkanoc - Wielkiejnocy, Białystok - Białegostoku. Ciekawym odpowiednikiem zrostów są liczebniki typu pięćset, sześćset - pięciuset, sześciuset. W polszczyźnie spotykamy się także z końcówkami ruchomymi. To są końcówki występujące w formach czasu przeszłego albo w trybie przypuszczającym czasowników. Nie muszą one występować po temacie czasownikowym, lecz mogą być dołączane do innych części mowy, na przykład Ja się tak męczyłam, a wyście sobie spokojnie siedzieli (zamiast: Ja się tak męczyłam, a wy sobie spokojnie siedzieliście). Por. końcówki ruchome

Definicja Konstatacja:
Co to jest zobacz AKT MOWY końcówka fleksyjna co to jest.
Definicja Kaszubienie:
Co to jest Właściwość fonetyczna obecna w języku Kaszubów. Zdarzenie opierające na braku w gwarach kaszubskich szeregu spółgłosek miękkich, jest to średnio-językowo-zębowych: ś, ź, ć, di, Skutkuje ono, iż na końcówka fleksyjna definicja.
Definicja Kontekst:
Co to jest otoczenie, w jakim znajduje się dany obiekt językowy (na przykład głoska, morfem, słowo, zdanie). Pod wpływem kontekstu dany obiekt językowy może ulegać zmianom, różnym modyfikacjom, ((na przykład końcówka fleksyjna co znaczy.
Definicja Kognitywizm:
Co to jest zobacz JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE. KOHIPONIM - zobacz HIPONIMIA końcówka fleksyjna słownik.

Czym jest Fleksyjna Końcówka znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: