FLEKSYJNA KOŃCÓWKA co to jest
Jak się pisze Końcówka Fleksyjna. Czym jest fleksyjnym, która wymienia się w trakcie odmiany.

Definicja Końcówka Fleksyjna

Co to znaczy KOŃCÓWKA FLEKSYJNA: końcowa cząstka wyrazu, znajdująca się po -- temacie fleksyjnym, która wymienia się w trakcie odmiany. Wyróżniamy dwa typy końcówek - końcówki przypadków i osobowe. Przykłady końcówek przypadków w liczbie pojedynczej:Jeśli przy odmianie wyrazu pojawiają się formy "bez końcówki" wówczas mówimy o końcówce zerowej i oznaczamy ją symbolem 0. Z taką końcówką zerową spotykamy się w formach: video, pływa, nudził się, nudzili się. Końcówki fleksyjne wskazują, jaką rolę odgrywa słowo w zdaniu por. na przykład Kasia lubi Pawła. Nawet po zmianie szyku Pawła lubi Kasia, dzięki końcówce -a w wyrazie Paweł, wiemy, iż rzeczownik ten pełni funkcję dopełnienia, a nie podmiotu. Dzięki końcówkom możemy łączyć wyrazy ze sobą mimo dosyć swobodnego szyku w j. polskim, por. na przykład Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Forma dopełniacza suchego wskazuje, iż słowo ten powinniśmy połączyć z rzeczownikiem oceanu, a nie z rzeczownikiem przestwór. Końcówki informują także o liczbie, rodzaju, a w razie końcówek osobowych o osobie. Końcówki, jak sama nazwa wskazuje, zazwyczaj występują na końcu wyrazu. Nie zawsze jednak - pozorny wyjątek stanowią zrosty. Odmianie gdyż podlega regularnie także pierwszy człon złożenia, por. na przykład Wielkanoc - Wielkiejnocy, Białystok - Białegostoku. Ciekawym odpowiednikiem zrostów są liczebniki typu pięćset, sześćset - pięciuset, sześciuset. W polszczyźnie spotykamy się także z końcówkami ruchomymi. To są końcówki występujące w formach czasu przeszłego albo w trybie przypuszczającym czasowników. Nie muszą one występować po temacie czasownikowym, lecz mogą być dołączane do innych części mowy, na przykład Ja się tak męczyłam, a wyście sobie spokojnie siedzieli (zamiast: Ja się tak męczyłam, a wy sobie spokojnie siedzieliście). Por. końcówki ruchome

Definicja Kategoria Gramatyczna:
Co to jest Najczęściej stosuje się go na oznaczenie ogółu form gramatycznych wyróżnianych z racji na spełnianą funkcję językową, na przykład kategoria gramatyczna przypadku, osoby, rodzaju, liczby, strony końcówka fleksyjna.
Definicja Kategoria Słowotwórcza:
Co to jest z gr. kategoria ´sąd, orzeczenie´] - ekipa wyrazów pochodnych, które mają takie samo albo podobne znaczenie ogólne (strukturalne). Wspólne znaczenie mają wyrazy: domek, piesek, kwiatek, konik końcówka fleksyjna.
Definicja Kultura Języka:
Co to jest przemyślanego działania mającego na celu poznawanie, wartościowanie i kształtowanie języka, którym posługuje się pewna społeczność. Obejmuje dbałość o poprawność językową w oparciu o normę językową końcówka fleksyjna.

Czym jest Fleksyjna Końcówka znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: