RÓWNOLEGŁE KOŃCÓWKI co to jest
Jak się pisze Końcówki Równoległe. Czym jest rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju.

Definicja KOŃCÓWKI RÓWNOLEGŁE

Co to znaczy KOŃCÓWKI RÓWNOLEGŁE: różne końcówki występujące w tym samym przypadku w odmianie rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju. Tak na przykład rzeczowniki męskie mają w mianowniku liczby mnogiej aż cztery możliwe końcówki: -i/y, -y/i, -owie, -e (chłopi, stoły, ojcowie, liście). W miejscowniku l. pój. rzeczowników kobiecych spotykamy dwie: -e, -y/i (o kobiecie, w kuchni, o róży). O doborze końcówek decyduje sporo czynników, m. in. znaczenie rzeczownika. Wiemy np., iż rzeczowniki męskie żywotne w bierniku mają końcówkę -a, a nieżywotne 0. Dobór końcówki może (także zależeć od tego, na jaką głoskę (twardą, miękką) kończy się temat fleksyjny danego wyrazu (por. na przykład wspomniane przykłady o kobiecie i w kuchni), a niekiedy jedynie uzus wyznacza odpowiednią formę. I tak np. trudno jednoznacznie określić, kiedy w dopełniaczu r. męskiego przy rzeczownikach nieżywotnych pojawia się końcówka -a, a kiedy -u (por. na przykład wahania typu: krawata, krawatu)

Definicja Kalka:
Co to jest calcare ´tłoczyć, odciskać´] - słowo, wyrażenie, zwrot, oparte na zapożyczonym wzorze strukturalnym. W ten sposób powstaje jednostka języka, która jest dokładnym odwzorowaniem obcego wyrazu końcówki równoległe co to jest.
Definicja Kryteria Poprawności Językowej:
Co to jest ´miernika - mierniki oceny, czy dana forma językowa jest albo może/powinna być zaakceptowana. Wyodrębnia się kryteria wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe. Wewnętrznojęzykowe to kryterium końcówki równoległe definicja.
Definicja Kod Językowy:
Co to jest zobacz Mechanizm JĘZYKOWY końcówki równoległe co znaczy.
Definicja Kompetencja Językowa:
Co to jest zobacz JĘZYKOZNAWSTWO TRANS-FORMACYJNO-GENERATYWNE końcówki równoległe słownik.

Czym jest Równoległe Końcówki znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: