RÓWNOLEGŁE KOŃCÓWKI co to jest
Jak się pisze Końcówki Równoległe. Czym jest rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju.

Definicja Końcówki Równoległe

Co to znaczy KOŃCÓWKI RÓWNOLEGŁE: różne końcówki występujące w tym samym przypadku w odmianie rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju. Tak na przykład rzeczowniki męskie mają w mianowniku liczby mnogiej aż cztery możliwe końcówki: -i/y, -y/i, -owie, -e (chłopi, stoły, ojcowie, liście). W miejscowniku l. pój. rzeczowników kobiecych spotykamy dwie: -e, -y/i (o kobiecie, w kuchni, o róży). O doborze końcówek decyduje sporo czynników, m. in. znaczenie rzeczownika. Wiemy np., iż rzeczowniki męskie żywotne w bierniku mają końcówkę -a, a nieżywotne 0. Dobór końcówki może (także zależeć od tego, na jaką głoskę (twardą, miękką) kończy się temat fleksyjny danego wyrazu (por. na przykład wspomniane przykłady o kobiecie i w kuchni), a niekiedy jedynie uzus wyznacza odpowiednią formę. I tak np. trudno jednoznacznie określić, kiedy w dopełniaczu r. męskiego przy rzeczownikach nieżywotnych pojawia się końcówka -a, a kiedy -u (por. na przykład wahania typu: krawata, krawatu)

Definicja Kolokwializm:
Co to jest Wyrazy albo frazeologizmy typowe dla stylu potocznego. Stosowane są w bezpośrednich kontaktach, w szczególności wtedy, gdy rozmówcy występują w takich samych rolach socjalnych, są na przykład końcówki równoległe.
Definicja Kaszubienie:
Co to jest Właściwość fonetyczna obecna w języku Kaszubów. Zdarzenie opierające na braku w gwarach kaszubskich szeregu spółgłosek miękkich, jest to średnio-językowo-zębowych: ś, ź, ć, di, Skutkuje ono, iż na końcówki równoległe.
Definicja Kontekst:
Co to jest otoczenie, w jakim znajduje się dany obiekt językowy (na przykład głoska, morfem, słowo, zdanie). Pod wpływem kontekstu dany obiekt językowy może ulegać zmianom, różnym modyfikacjom, ((na przykład końcówki równoległe.

Czym jest Równoległe Końcówki znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: