JĘZYKA KULTURA co to jest
Jak się pisze Kultura Języka. Czym jest poznawanie, wartościowanie i kształtowanie języka, którym.

Definicja Kultura Języka

Co to znaczy KULTURA JĘZYKA: dotyczy celowego, przemyślanego działania mającego na celu poznawanie, wartościowanie i kształtowanie języka, którym posługuje się pewna społeczność. Obejmuje dbałość o poprawność językową w oparciu o normę językową, o ustalone kryteria poprawności językowej, ze szczególnym zwracaniem uwagi na unikanie -^ błędów językowych. Dotyczy zarówno indywidualnych zachowań językowych poszczególnych ludzi, jak i celowych działań zespołowych (na przykład szkoły, komitetów naukowych) mających na celu propagowanie, rozpowszechnianie dobrych wzorów językowych w formie publikowania słowników, podręczników, poradników językowych

Czym jest Języka Kultura znaczenie w Słownik na K .