KWALIFIKATOR co to jest
Jak się pisze Kwalifikator. Czym jest hasłowym, podający wiadomości o zasięgu użycia wyrazu, o.

Definicja Kwalifikator

Co to znaczy KWALIFIKATOR: podawany w słownikach, encyklopediach skrót w artykule hasłowym, podający wiadomości o zasięgu użycia wyrazu, o nacechowaniu emocjonalnym i tak dalej W Słowniku j. polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego odznacza się następujące rodzaje kwalifikatorów: a) geograficzne - sygnalizujące ograniczenie używania danego wyrazu do pewnych terytoriów, na przykład reg. ´regionalny´, gw. ´gwarowy"; b) społeczno-środowiskowe - wskazujące, w jakich środowiskach stosowany jest słowo, na przykład archit. ´architektura´, biur. ´biurowe´; c) chronologiczne - charakteryzujące słowo pod względem jego relacji do współczesności, na przykład daw. ´dawne´; d) ekspresywne - charakteryzujące słowo pod względem jego zabarwienia emocjonalnego, na przykład iron. ´ironicznie´, wulg. ´wulgarnie´

Definicja Końcówki Równoległe:
Co to jest występujące w tym samym przypadku w odmianie rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju. Tak na przykład rzeczowniki męskie mają w mianowniku liczby mnogiej aż cztery możliwe końcówki kwalifikator.
Definicja Koniugacja:
Co to jest ´sprzęganie się, połączenie, zmieszanie´] - odmiana czasownika. Czasownik zasadniczo odmienia się poprzez: a) osoby (trzy osoby w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej); b) liczby - liczbę pojedynczą kwalifikator.
Definicja Kontekst:
Co to jest otoczenie, w jakim znajduje się dany obiekt językowy (na przykład głoska, morfem, słowo, zdanie). Pod wpływem kontekstu dany obiekt językowy może ulegać zmianom, różnym modyfikacjom, ((na przykład kwalifikator.

Czym jest Kwalifikator znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: