KWALIFIKATOR co to jest
Jak się pisze Kwalifikator. Czym jest hasłowym, podający wiadomości o zasięgu użycia wyrazu, o.

Definicja KWALIFIKATOR

Co to znaczy KWALIFIKATOR: podawany w słownikach, encyklopediach skrót w artykule hasłowym, podający wiadomości o zasięgu użycia wyrazu, o nacechowaniu emocjonalnym i tak dalej W Słowniku j. polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego odznacza się następujące rodzaje kwalifikatorów: a) geograficzne - sygnalizujące ograniczenie używania danego wyrazu do pewnych terytoriów, na przykład reg. ´regionalny´, gw. ´gwarowy"; b) społeczno-środowiskowe - wskazujące, w jakich środowiskach stosowany jest słowo, na przykład archit. ´architektura´, biur. ´biurowe´; c) chronologiczne - charakteryzujące słowo pod względem jego relacji do współczesności, na przykład daw. ´dawne´; d) ekspresywne - charakteryzujące słowo pod względem jego zabarwienia emocjonalnego, na przykład iron. ´ironicznie´, wulg. ´wulgarnie´

Definicja Koniugacja:
Co to jest ´sprzęganie się, połączenie, zmieszanie´] - odmiana czasownika. Czasownik zasadniczo odmienia się poprzez: a) osoby (trzy osoby w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej); b) liczby - liczbę pojedynczą kwalifikator co to jest.
Definicja Kategoria Fleksyjna:
Co to jest morfologiczna, wg której wyrazy się odmieniają. Kategorią fleksyjną jest na przykład liczba, sytuacja, osoba, czas, tryb, rodzaj (dla przymiotników, czasowników, liczebników i niektórych zaimków kwalifikator definicja.
Definicja Końcówki Ruchome:
Co to jest mogą zamieniać własną pozycję, nie muszą występować po temacie fleksyjnym. W j. polskim końcówkami ruchomymi są końcówki l. i 2. osoby l. pój. i l. mn. czasownika: -m (-em) -ś,(-eś), -śmy, -ście kwalifikator co znaczy.
Definicja Kodyfikacja Językowa:
Co to jest z z łaciny codex ´księga, lista´, facio ´czynię´] - zespół działań, mających na celu określenie, uznanie obowiązujących norm językowych. Chodzi zwykle o sformułowanie, zatwierdzenie konkretnych kwalifikator słownik.

Czym jest Kwalifikator znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: