LINGWTYKA KULTUROWA co to jest
Jak się pisze Lingwistyka Kulturowa / Etnolingwistyka / Lingwis. Czym jest jest zbadanie stosunku.

Definicja Lingwistyka Kulturowa / Etnolingwistyka / Lingwis

Co to znaczy LINGWISTYKA KULTUROWA / ETNOLINGWISTYKA / LINGWIS: terminy odnoszą się do nauk językoznawczych, których celem jest zbadanie stosunku pomiędzy językiem, kulturą, człowiekiem (społeczeństwem), rzeczywistością. W pierwotnym kształcie ta stosunek miała postać trójczłonową, jak w tytule książki B. L. Whorfa: Language, Thought and Reality (Język - myś-l rzeczywistość) - amerykańskiego badacza m. in. języków indiańskich, współtwórcy tak zwany hipotezy Sapira-Whorfa, która zakłada, iż myślenie człowieka jest ściśle powiązane ze strukturą języka, którym się posługuje. Wzajemnie więc język wpływa na myślenie o rzeczywistości, a myślenie o rzeczywistości na język, co ostatecznie ma wpływ na typ kultury. Właśnie ta hipoteza stoi u podstaw teorii lingwistyki kulturowej, która nie traktuje języka jedynie jako środka przekazu informacji, lecz jako reprezentację dorobku kulturowego społeczności, informację o sposobach postrzegania świata. W praktyce badawczej prace etnolingwistyczne dotyczą odtwarzania językowego obrazu świata, a region jej zainteresowań obejmuje kategorie semantyczne i gramatyczne języków, ich słownictwo, frazeologię, przysłowia, metafory, nazwy swoje, wreszcie akty mowy. Ich badanie bazuje na odszyfrowaniu i kulturowej interpretacji utrwalonych w każdym języku mechanizmów wartości, sposobów uporządkowania przedmiotów rzeczywistości pozajęzykowej

Definicja ŁˇCznik:
Co to jest zobacz ORZECZENIE lingwistyka kulturowa / etnolingwistyka / lingwis.
Definicja Liga Językowa:
Co to jest zobacz Regulacja JĘZYKÓW lingwistyka kulturowa / etnolingwistyka / lingwis.
Definicja Lingwistyka:
Co to jest zobacz JĘZYKOZNAWSTWO lingwistyka kulturowa / etnolingwistyka / lingwis.

Czym jest Lingwistyka Kulturowa / Etnolingwistyka / Lingwis znaczenie w Słownik na L .

  • Dodano:
  • Autor: