MAKARONIZOWANIE co to jest
Jak się pisze Makaronizowanie. Czym jest albo zwrotów obcojęzycznych w tekście mówionym albo.

Definicja MAKARONIZOWANIE

Co to znaczy MAKARONIZOWANIE: [z wł. maccheroni ´makaron´] - wtrącanie licznych wyrazów albo zwrotów obcojęzycznych w tekście mówionym albo pisanym. Początkowo makaronizmami nazywano wyrazy polskie z końcówkami łacińskimi, pojawiające się w tekstach łacińskich (zazwyczaj żartobliwych). Termin "makaronizowanie" z czasem rozpoczął jednak oznaczać wtrącanie wyrazów albo całych zdań łacińskich do tekstów polskich. Maniera ta charakterystyczna jest w szczególności dla XVII wieku. Oto przykład z utworu ks. Benedykta Chmielowskiego "JYowe Ateny lub akademija wszelkiej scyjencyi pełna": Te animal czy re vera jest na świecie, niemała jest pomiędzy uczonemi kontrowersyja. Pismo sw. pięć razy unicomem expresse wspomina, a tym samym zda się stabilire zdanie trzymających exis ten tiam jednorożca. Makaranizowanie spowodowało ostrą krytykę w połowie XVIII wieku

Definicja Morfem:
Co to jest ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia makaronizowanie co to jest.
Definicja Mowa Pozornie Zależna:
Co to jest literatury pięknej sposób przytoczenie czyichś słów. Konstrukcja pośrednia pomiędzy mową zależną a niezależną. Bazuje ona na tym, iż autor zaczyna opowiadanie w mowie zależnej, a następnie bez makaronizowanie definicja.
Definicja Metateza:
Co to jest METONIMIA [gr. metonymia ´przenośnia´] - polski odpowiednik terminu: zamiennia. Zabieg opierający na zastąpieniu nazwy jednego przedmiotu nazwą innego, nie mniej jednak elementy te muszą pozostawać w makaronizowanie co znaczy.
Definicja Metafora:
Co to jest ´przeniesienie^ - polski odpowiednik terminu: przenośnia. Zabieg opierający na przeniesieniu cech jednego przedmiotu, osoby, zjawiska na inne. U podstaw metafory leży zawsze jakieś porównanie. tak makaronizowanie słownik.

Czym jest Makaronizowanie znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: