MAMOTREKT co to jest
Jak się pisze Mamotrekt. Czym jest odmiennie: mamotrept. Dawny rodzaj słowniczka łacińskiego do.

Definicja Mamotrekt

Co to znaczy MAMOTREKT: [gr. mammothreptos ´wychowany poprzez babkę, rozpuszczony^ - odmiennie: mamotrept. Dawny rodzaj słowniczka łacińskiego do Biblii, zawierającego trudniejsze wyrazy w kolejności tekstu. Polskie odpowiedniki nazw łacińskich - glosy - zapisywano pierwotnie na marginesach ksiąg teologicznych. To właśnie zgromadzone i uporządkowane glosy tworzyły mamotrekty. Ze średniowiecza znamy dwa mamotrekty - jeden z 1471 roku zwany kaliskim, a drugi lubiński, najprawdopodobniej z tego samego okresu

Definicja Metateza:
Co to jest METONIMIA [gr. metonymia ´przenośnia´] - polski odpowiednik terminu: zamiennia. Zabieg opierający na zastąpieniu nazwy jednego przedmiotu nazwą innego, nie mniej jednak elementy te muszą pozostawać w mamotrekt.
Definicja Maksyma:
Co to jest maxima ´myśl główna^ - krótkie wypowiedzenia, zawierające zazwyczaj pewne wskazania moralno-oby-czajowe i zalecające określone postępowanie, na przykład Ucz się i pracuj. Por. sentencja mamotrekt.
Definicja Manipulacja Językowa:
Co to jest ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy mamotrekt.

Czym jest Mamotrekt znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: