Krzyżówka MAMOTREKT co to jest
Jak się pisze Mamotrekt. Czym jest odmiennie: mamotrept. Dawny rodzaj słowniczka łacińskiego do co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja MAMOTREKT

Co to znaczy MAMOTREKT: [gr. mammothreptos ´wychowany poprzez babkę, rozpuszczony^ - odmiennie: mamotrept. Dawny rodzaj słowniczka łacińskiego do Biblii, zawierającego trudniejsze wyrazy w kolejności tekstu. Polskie odpowiedniki nazw łacińskich - glosy - zapisywano pierwotnie na marginesach ksiąg teologicznych. To właśnie zgromadzone i uporządkowane glosy tworzyły mamotrekty. Ze średniowiecza znamy dwa mamotrekty - jeden z 1471 roku zwany kaliskim, a drugi lubiński, najprawdopodobniej z tego samego okresu

Co znaczy Morfem:
Porównanie ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia mamotrekt co znaczy.
Krzyżówka Manipulacja Językowa:
Dlaczego ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy mamotrekt krzyżówka.
Co to jest Mowa Zależna:
Jak lepiej obliqua ´mowa nie wprost´] - przytoczenie czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego. W zdaniu nadrzędnym wypowiedzenia złożonego orzeczeniem jest mamotrekt co to jest.
Słownik Makaronizm:
Kiedy ´makaron´] - słowo, zdanie obcojęzyczne wtrącane do tekstu pisanego w języku ojczystym. Najczęściej makaronizmami tytułujemy wtrącenia łacińskie w tekstach polskich. Takie makaronizmy, piętnowane mamotrekt słownik.

Czym jest Mamotrekt znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: