MAMOTREPT co to jest
Jak się pisze Mamotrept. Czym jest zobacz MAMOTREKT. Co znaczy Mamotrept słownik.

Definicja MAMOTREPT

Co to znaczy MAMOTREPT: zobacz MAMOTREKT

Definicja Morfologia:
Co to jest postać´ + logos] - dział językoznawstwa zajmujący się opisem budowy wyrazów, które z punktu widzenia morfologii składają się z mających różny status i funkcję morfemów, a więc najmniejszych cząstek mamotrept co to jest.
Definicja Metateza:
Co to jest METONIMIA [gr. metonymia ´przenośnia´] - polski odpowiednik terminu: zamiennia. Zabieg opierający na zastąpieniu nazwy jednego przedmiotu nazwą innego, nie mniej jednak elementy te muszą pozostawać w mamotrept definicja.
Definicja Morfem:
Co to jest ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia mamotrept co znaczy.
Definicja Mamotrekt:
Co to jest ´wychowany poprzez babkę, rozpuszczony^ - odmiennie: mamotrept. Dawny rodzaj słowniczka łacińskiego do Biblii, zawierającego trudniejsze wyrazy w kolejności tekstu. Polskie odpowiedniki nazw mamotrept słownik.

Czym jest Mamotrept znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: