Krzyżówka METAFORA co to jest
Jak się pisze Metafora. Czym jest przenośnia. Zabieg opierający na przeniesieniu cech jednego co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja METAFORA

Co to znaczy METAFORA: [gr. metaphora ´przeniesienie^ - polski odpowiednik terminu: przenośnia. Zabieg opierający na przeniesieniu cech jednego przedmiotu, osoby, zjawiska na inne. U podstaw metafory leży zawsze jakieś porównanie. tak aby metafora miała moc oddziaływania, jej odbiorca musi rozpoznać motywację tego ukrytego porównania. Gdy mówimy o dziewczynie lania, przyrównujemy ją do łani z racji na jakąś cechę, na przykład szlachetność sylwetki, piękno ruchów. Literacka klawiatura żeber cielęcych (B. Schulz) to nieoczekiwane przyrównanie żeberek (białych kości na ciemnym tle mięsa) do klawiatury fortepianu. Z metaforą mamy do czynienia zarówno w stylu artystycznym, jak i potocznym. W potocznym - najpowszechniejsze są metafory słownikowe, gdzie obserwujemy przenośne znaczenie wyrazów (szyjka butelki, ucho dzbanka, noga stołowa, korek na jezdni). W artystycznym - częściej mamy do czynienia z przenośnym, nowatorskim użyciem wyrazów (aczkolwiek i w potocznym to jest możliwe): Huragan gra na deszczu harfie (M. Pawlikowska-Jasnorzewska), czas ucieka, burza zmysłów. W obrębie metafor odznacza się w stylistyce: personifikacje [z łaciny persona ´osoba´ + facio ´czynię´], a więc uosobienia, opierające na nadawaniu zwierzętom czy przedmiotom lub zjawiskom cech ludzkich, na przykład palec ciszy, mówiąca godzina, śmiech kojota; animizacje [[[z łaciny animo ´oz.ywa.rn´], a więc ożywienia, nadające przedmiotom martwym albo abstrakcyjnym cechy istot żywych, na przykład góra idzie, wyjąca rzeka, jęk strun

Co znaczy Morfologia:
Porównanie postać´ + logos] - dział językoznawstwa zajmujący się opisem budowy wyrazów, które z punktu widzenia morfologii składają się z mających różny status i funkcję morfemów, a więc najmniejszych cząstek metafora co znaczy.
Krzyżówka Manipulacja Językowa:
Dlaczego ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy metafora krzyżówka.
Co to jest Mutacja:
Jak lepiej zobacz FORMANT metafora co to jest.
Słownik Mamotrept:
Kiedy zobacz MAMOTREKT metafora słownik.

Czym jest Metafora znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: