METAFORA co to jest
Jak się pisze Metafora. Czym jest przenośnia. Zabieg opierający na przeniesieniu cech jednego.

Definicja Metafora

Co to znaczy METAFORA: [gr. metaphora ´przeniesienie^ - polski odpowiednik terminu: przenośnia. Zabieg opierający na przeniesieniu cech jednego przedmiotu, osoby, zjawiska na inne. U podstaw metafory leży zawsze jakieś porównanie. tak aby metafora miała moc oddziaływania, jej odbiorca musi rozpoznać motywację tego ukrytego porównania. Gdy mówimy o dziewczynie lania, przyrównujemy ją do łani z racji na jakąś cechę, na przykład szlachetność sylwetki, piękno ruchów. Literacka klawiatura żeber cielęcych (B. Schulz) to nieoczekiwane przyrównanie żeberek (białych kości na ciemnym tle mięsa) do klawiatury fortepianu. Z metaforą mamy do czynienia zarówno w stylu artystycznym, jak i potocznym. W potocznym - najpowszechniejsze są metafory słownikowe, gdzie obserwujemy przenośne znaczenie wyrazów (szyjka butelki, ucho dzbanka, noga stołowa, korek na jezdni). W artystycznym - częściej mamy do czynienia z przenośnym, nowatorskim użyciem wyrazów (aczkolwiek i w potocznym to jest możliwe): Huragan gra na deszczu harfie (M. Pawlikowska-Jasnorzewska), czas ucieka, burza zmysłów. W obrębie metafor odznacza się w stylistyce: personifikacje [z łaciny persona ´osoba´ + facio ´czynię´], a więc uosobienia, opierające na nadawaniu zwierzętom czy przedmiotom lub zjawiskom cech ludzkich, na przykład palec ciszy, mówiąca godzina, śmiech kojota; animizacje [[[z łaciny animo ´oz.ywa.rn´], a więc ożywienia, nadające przedmiotom martwym albo abstrakcyjnym cechy istot żywych, na przykład góra idzie, wyjąca rzeka, jęk strun

Definicja Motywacja:
Co to jest językoznawczych za motywację uznaje się relacja pomiędzy dwoma jednostkami językowymi, opierający na tym, iż forma i/albo funkcja jednej z nich staje się fundamentem oficjalną //albo semantyczną metafora.
Definicja Maksyma:
Co to jest maxima ´myśl główna^ - krótkie wypowiedzenia, zawierające zazwyczaj pewne wskazania moralno-oby-czajowe i zalecające określone postępowanie, na przykład Ucz się i pracuj. Por. sentencja metafora.
Definicja Międzyrostek:
Co to jest zobacz AFIKS metafora.

Czym jest Metafora znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: