METATEZA co to jest
Jak się pisze Metateza. Czym jest polski odpowiednik terminu: zamiennia. Zabieg opierający na.

Definicja Metateza

Co to znaczy METATEZA: zobacz PRZESTAWKA. METONIMIA [gr. metonymia ´przenośnia´] - polski odpowiednik terminu: zamiennia. Zabieg opierający na zastąpieniu nazwy jednego przedmiotu nazwą innego, nie mniej jednak elementy te muszą pozostawać w związku styczności. Metonimia zatem nie skutkuje zupełnej zmiany znaczenia. Modyfikuje tylko odniesienie nazwy. Styczność pomiędzy obiektami może być rozmaita, na przykład autor-dzieło (grać Szopena = ´grać utwory Szopena´, czytać Zapolską = ´czytać dzieła Za-polskiej´, wystawiać Mrożka = ´wystawiać sztukę Mrożka´); pomieszczenie - ludzie w nim pracujący, uczący się (Szkoła wyjechała na wycieczkę = ´dzieci uczące się w tej szkole wyjechały na wycieczkę´); materiał-produkt (Pili wino w rżniętym szkle = ´w kieliszkach z rżniętego szkła´, dama w jedwabiach = ´w stroju z jedwabiu´); państwo, mia-sto-mieszkańcy tego państwie, miasta (Kraków witał Jana Pawła II = ´mieszkańcy Krakowa witali´). Za osobny typ metonimii bywa uznawana również synekdocha [gr. synekdoche ´wspólne otrzymywanie´:^ Styczność pomiędzy obiektami oparta tu jest na stosunku część-całość. Możliwe są dwa jej rodzaje tradycyjnie określane łacińskimi terminami: pars pro toto ´część za całość´ (Mam nowe cztery kółka = ´nowy auto´; Na uniwersytecie jest sporo mądrych głów = ´mądrych ludzi´) i totum pro parte ´całość za część´ (Żołnierz polski strzeże granic naszej ojczyzny = ´żołnierze strzegą´, Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz = ´Niemcy .... twarze´)

Definicja Mowa Zależna:
Co to jest obliqua ´mowa nie wprost´] - przytoczenie czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego. W zdaniu nadrzędnym wypowiedzenia złożonego orzeczeniem jest metateza.
Definicja Morfem:
Co to jest ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia metateza.
Definicja Morfologia:
Co to jest postać´ + logos] - dział językoznawstwa zajmujący się opisem budowy wyrazów, które z punktu widzenia morfologii składają się z mających różny status i funkcję morfemów, a więc najmniejszych cząstek metateza.

Czym jest Metateza znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: