MIĘDZYROSTEK co to jest
Jak się pisze Międzyrostek. Czym jest zobacz AFIKS. Co znaczy Międzyrostek słownik.

Definicja Międzyrostek

Co to znaczy MIĘDZYROSTEK: zobacz AFIKS

Definicja Miejsce:
Co to jest z cech artykulacyjnych (w okolicy metody artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek. W spółgłoskach ustala położenie języka (jego przedniej, środkowej albo tylnej części) wobec międzyrostek.
Definicja Morfem:
Co to jest ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia międzyrostek.
Definicja Manipulacja Językowa:
Co to jest ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy międzyrostek.

Czym jest Międzyrostek znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: