MIEJSCE co to jest
Jak się pisze Miejsce. Czym jest metody artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce.

Definicja Miejsce

Co to znaczy MIEJSCE: ARTYKULACJI - jedna z cech artykulacyjnych (w okolicy metody artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek. W spółgłoskach ustala położenie języka (jego przedniej, środkowej albo tylnej części) wobec podniebienia, dziąseł, zębów, a również ułożenie warg. Z racji na miejsce artykulacji wyróżniamy spółgłoski wargowe (p, b, p´, b´, m, m´), spółgłoski wargowo-zębowe (w, f, w´, f), spółgłoski przedniojęzykowe, w tym: zębowe (d, t, dz, c, z, s, n), dziąsłowe (sz, ź, cz, dż, r, I), spółgłoski środkowojęzykowe (s, ź, ć, dż, n, k´, g´, ch´) i spółgłoski tylnojęzykowe (k, g, ch). Trzeba dodać, iż spółgłoski określane jako miękkie uzyskują własną miękkość dzięki środkowojęzykowej artykulacji, a więc zbliżeniu języka w jego środkowej części do podniebienia miękkiego. Dotyczy to zarówno tych głosek, dla których taka artykulacja jest podstawowa, jak i tych, dla których jest wtórna. Mówimy wtedy o głoskach zmiękczonych (s´-s´inus b´- Maty). Wszystkie spółgłoski pozbawione tej artykulacji to spółgłoski twarde

Definicja Makaronizowanie:
Co to jest ´makaron´] - wtrącanie licznych wyrazów albo zwrotów obcojęzycznych w tekście mówionym albo pisanym. Początkowo makaronizmami nazywano wyrazy polskie z końcówkami łacińskimi, pojawiające się w miejsce.
Definicja Mamotrept:
Co to jest zobacz MAMOTREKT miejsce.
Definicja Mamotrekt:
Co to jest ´wychowany poprzez babkę, rozpuszczony^ - odmiennie: mamotrept. Dawny rodzaj słowniczka łacińskiego do Biblii, zawierającego trudniejsze wyrazy w kolejności tekstu. Polskie odpowiedniki nazw miejsce.

Czym jest Miejsce znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: