MORFOLOGIA co to jest
Jak się pisze Morfologia. Czym jest językoznawstwa zajmujący się opisem budowy wyrazów, które z.

Definicja Morfologia

Co to znaczy MORFOLOGIA: [gr. morphe "kształt, postać´ + logos] - dział językoznawstwa zajmujący się opisem budowy wyrazów, które z punktu widzenia morfologii składają się z mających różny status i funkcję morfemów, a więc najmniejszych cząstek językowych posiadających znaczenie. Morfologia rozpada się na 2 działy: fleksję i słowotwórstwo. Fleksja koncentruje się na morfemach odpowiedzialnych za funkcję wyrazu w zdaniu ( a więc morfemach fleksyjnych związanych z odmianą wyrazu), słowotwórstwo zaś na morfemach tworzących nowe wyrazy. Różnice w spojrzeniu na budowę wyrazów różnych działów morfologii zilustrujemy na przykładzie analizy wyrazu podżegaczka. -badanie fleksyjna: podżegaczk- temat fleksyjny, -a końcówka flek- syjna. - -badanie słowotwórcza: podżegacz- podstawa słowotwórcza, -Jca przyrostek. - Ogólna -badanie morfologiczna: pod- morfem poboczny, słowotwórczy; -żeg- morfem kluczowy, rdzenny, to on niesie znaczenie, w tym wypadku archaiczne ´palić´; -acz- morfem poboczny, słowotwórczy, tworzy nazwy wykonawców czynności; -k- morfem poboczny, słowotwórczy, tworzy nazwy kobiece wraz z następującym po nim m. fleksyjnym; -a morfem poboczny, fleksyjny, wskazuje na mianownik liczby pojedynczej, rodzaj kobiecy

Definicja Miejsce:
Co to jest z cech artykulacyjnych (w okolicy metody artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek. W spółgłoskach ustala położenie języka (jego przedniej, środkowej albo tylnej części) wobec morfologia.
Definicja Modyfikacja:
Co to jest zobacz FORMANT morfologia.
Definicja Motywacja:
Co to jest językoznawczych za motywację uznaje się relacja pomiędzy dwoma jednostkami językowymi, opierający na tym, iż forma i/albo funkcja jednej z nich staje się fundamentem oficjalną //albo semantyczną morfologia.

Czym jest Morfologia znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: