MOTYWACJA co to jest
Jak się pisze Motywacja. Czym jest pomiędzy dwoma jednostkami językowymi, opierający na tym, iż.

Definicja Motywacja

Co to znaczy MOTYWACJA: w pracach językoznawczych za motywację uznaje się relacja pomiędzy dwoma jednostkami językowymi, opierający na tym, iż forma i/albo funkcja jednej z nich staje się fundamentem oficjalną //albo semantyczną formy i/ ///albo funkcji drugiej. Najczęściej spotykamy się z tym terminem w pracach słowotwórczych. Znaczy wówczas relacja pomiędzy słowem motywowanym (a więc pochodnym) a słowem motywującym, na przykład domek to słowo motywowany, a dom jest słowem motywującym

Czym jest Motywacja znaczenie w Słownik na M .