NIEZALEŻNA MOWA co to jest
Jak się pisze Mowa Niezależna. Czym jest dosłowne czyjejś (czasami własnej) wypowiedzi, na przykład.

Definicja Mowa Niezależna

Co to znaczy MOWA NIEZALEŻNA: [z łaciny oratio recta ´mowa wprost´] - przytoczenie dosłowne czyjejś (czasami własnej) wypowiedzi, na przykład Madzia zapytała nieśmiało: "Czy z pewnością nie zapomnisz o mnie?". Jak widać, mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzeń: wprowadzającego i wprowadzanego. W wypowiedzeniu wprowadzającym w funkcji orzeczenia występuje czasownik oznaczający mówienie (Madzia zapytała nieśmiało). Wypowiedzenie wprowadzane z kolei to przytoczenie czyichś słów w ich dosłownym brzmieniu, bez zmian składniowych (Czy z pewnością nie zapomnisz o mnie?). ~ popr. Przy zapisie zdania wprowadzane ujmujemy zwykle w cudzysłów poprzedzony dwukropkiem (cytowany przykład) albo jeżeli to jest dłuższy fragment dialogu, wprowadzamy myślnikami na przykład - Czy spotkałeś się już z nim? - O kim mówisz? - No wiesz o tym człowieku, który chciał z tobą porozmawiać. Jeśli zdanie wprowadzające znajduje się wewnątrz wypowiedzenia wprowadzanego powinieneś wykorzystać dwa myślniki, na przykład Zaczekaj-krzyknął głośno - może mi jednak pomożesz?

Definicja Manipulacja Językowa:
Co to jest ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy mowa niezależna.
Definicja Morfem:
Co to jest ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia mowa niezależna.
Definicja Metafora:
Co to jest ´przeniesienie^ - polski odpowiednik terminu: przenośnia. Zabieg opierający na przeniesieniu cech jednego przedmiotu, osoby, zjawiska na inne. U podstaw metafory leży zawsze jakieś porównanie. tak mowa niezależna.

Czym jest Niezależna Mowa znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: