NIEZALEŻNA MOWA co to jest
Jak się pisze Mowa Niezależna. Czym jest dosłowne czyjejś (czasami własnej) wypowiedzi, na przykład.

Definicja Mowa Niezależna

Co to znaczy MOWA NIEZALEŻNA: [z łaciny oratio recta ´mowa wprost´] - przytoczenie dosłowne czyjejś (czasami własnej) wypowiedzi, na przykład Madzia zapytała nieśmiało: "Czy z pewnością nie zapomnisz o mnie?". Jak widać, mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzeń: wprowadzającego i wprowadzanego. W wypowiedzeniu wprowadzającym w funkcji orzeczenia występuje czasownik oznaczający mówienie (Madzia zapytała nieśmiało). Wypowiedzenie wprowadzane z kolei to przytoczenie czyichś słów w ich dosłownym brzmieniu, bez zmian składniowych (Czy z pewnością nie zapomnisz o mnie?). ~ popr. Przy zapisie zdania wprowadzane ujmujemy zwykle w cudzysłów poprzedzony dwukropkiem (cytowany przykład) albo jeżeli to jest dłuższy fragment dialogu, wprowadzamy myślnikami na przykład - Czy spotkałeś się już z nim? - O kim mówisz? - No wiesz o tym człowieku, który chciał z tobą porozmawiać. Jeśli zdanie wprowadzające znajduje się wewnątrz wypowiedzenia wprowadzanego powinieneś wykorzystać dwa myślniki, na przykład Zaczekaj-krzyknął głośno - może mi jednak pomożesz?

Definicja Modyfikacja:
Co to jest zobacz FORMANT mowa niezależna.
Definicja Mamotrept:
Co to jest zobacz MAMOTREKT mowa niezależna.
Definicja Metateza:
Co to jest METONIMIA [gr. metonymia ´przenośnia´] - polski odpowiednik terminu: zamiennia. Zabieg opierający na zastąpieniu nazwy jednego przedmiotu nazwą innego, nie mniej jednak elementy te muszą pozostawać w mowa niezależna.

Czym jest Niezależna Mowa znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: