ZALEŻNA MOWA co to jest
Jak się pisze Mowa Zależna. Czym jest czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie.

Definicja Mowa Zależna

Co to znaczy MOWA ZALEŻNA: [z łaciny oratio obliqua ´mowa nie wprost´] - przytoczenie czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego. W zdaniu nadrzędnym wypowiedzenia złożonego orzeczeniem jest czasownik oznaczający mówienie (spytać, mruknąć, odpowiedzieć, zapewnić, obiecać, przyrzekać i tak dalej), a w zdaniu podrzędnym niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich zmian składniowych, por. na przykład Janek powiedział: "Przyjdę" (l. os. l. pój.) i Janek powiedział, iż przyjdzie (3. os. l. pój.). Oto inne przykłady mowy zależnej: Przyrzekali, iż już nigdy tego nie zrobią; Zapytała go, czy ma pracę

Definicja Miejsce:
Co to jest z cech artykulacyjnych (w okolicy metody artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek. W spółgłoskach ustala położenie języka (jego przedniej, środkowej albo tylnej części) wobec mowa zależna.
Definicja Mazurzenie:
Co to jest Właściwość fonetyczna m. in. gwar mazowieckich. Zdarzenie językowe obecne w gwarach mazowieckich, małopolskich (bez Pogranicza Wschodniego Młodszego) i północnego Śląska. Bazuje na zastępowaniu w mowa zależna.
Definicja Mowa Niezależna:
Co to jest recta ´mowa wprost´] - przytoczenie dosłowne czyjejś (czasami własnej) wypowiedzi, na przykład Madzia zapytała nieśmiało: Czy z pewnością nie zapomnisz o mnie? . Jak widać, mowa niezależna wymaga mowa zależna.

Czym jest Zależna Mowa znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: