ZALEŻNA MOWA co to jest
Jak się pisze Mowa Zależna. Czym jest czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie.

Definicja Mowa Zależna

Co to znaczy MOWA ZALEŻNA: [z łaciny oratio obliqua ´mowa nie wprost´] - przytoczenie czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego. W zdaniu nadrzędnym wypowiedzenia złożonego orzeczeniem jest czasownik oznaczający mówienie (spytać, mruknąć, odpowiedzieć, zapewnić, obiecać, przyrzekać i tak dalej), a w zdaniu podrzędnym niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich zmian składniowych, por. na przykład Janek powiedział: "Przyjdę" (l. os. l. pój.) i Janek powiedział, iż przyjdzie (3. os. l. pój.). Oto inne przykłady mowy zależnej: Przyrzekali, iż już nigdy tego nie zrobią; Zapytała go, czy ma pracę

Definicja Manipulacja Językowa:
Co to jest ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy mowa zależna.
Definicja Mutacja:
Co to jest zobacz FORMANT mowa zależna.
Definicja Makaronizowanie:
Co to jest ´makaron´] - wtrącanie licznych wyrazów albo zwrotów obcojęzycznych w tekście mówionym albo pisanym. Początkowo makaronizmami nazywano wyrazy polskie z końcówkami łacińskimi, pojawiające się w mowa zależna.

Czym jest Zależna Mowa znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: