MOWY NARZˇDY co to jest
Jak się pisze NarzˇDy Mowy. Czym jest płuca z tchawicą, spełniające zadanie zbiorników powietrza, z.

Definicja Narzˇdy Mowy

Co to znaczy NARZˇDY MOWY: narządy wykorzystywane do wytwarzania głosu. Należą do nich płuca z tchawicą, spełniające zadanie zbiorników powietrza, z których pompuje się je wyżej; przepona, a więc poprzeczny mięsień uciskający płuca od dołu i wypychający strumień powietrza do góry; struny głosowe, odmiennie wiązadła głosowe; krtań, jak pudło rezonansowe przejmująca drgania strun, pełniąca rolę wzmacniacza i głośnika. Później jama gardłowa, ustna i nosowa, gdzie dokonuje się artykulacja. Wreszcie narządy artykulacyjne: a) nieruchome: dziąsła, zęby, podniebienie twarde, szczęka górna, b) ruchome: wargi, język, podniebienie miękkie. Stopień zbliżenia narządów mowy decyduje o sposobie artykulacji, z kolei miejsce uwypuklenia lub ukierunkowania narządów artykulacji w szczytowej fazie wymawiania głoski decyduje o miejscu artykulacji

Definicja Nazwy Miejscowe:
Co to jest Nazwy swoje miejscowości (miast, wsi, osad). Nazwy te z racji na to, w jaki sposób zostały utworzone, dzielimy na: a) topograficzne - powstałe od nazwy szczegółu w ukształtowaniu terenu albo w narzˇdy mowy.
Definicja Nagłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: p-oczątek, po-czątek; n-adzieja, na-dzieja. W j. polskim posiada pewne ograniczenia: nie może w nim wystąpić ę, ą, y i więcej niż czteroelementowa zbitka narzˇdy mowy.
Definicja Nazwisko:
Co to jest wspólnie z imieniem służy współcześnie do identyfikacji osób. W niektórych państwach obowiązuje ponadto ustalenie odojcowskie (język rosyjski). Nazwiska są dziedziczone i nie mogą być swobodnie narzˇdy mowy.

Czym jest Mowy Narzˇdy znaczenie w Słownik na N .

  • Dodano:
  • Autor: