NAZWKO co to jest
Jak się pisze Nazwisko. Czym jest do identyfikacji osób. W niektórych państwach obowiązuje ponadto.

Definicja Nazwisko

Co to znaczy NAZWISKO: nazwa swoja, która wspólnie z imieniem służy współcześnie do identyfikacji osób. W niektórych państwach obowiązuje ponadto ustalenie odojcowskie (język rosyjski). Nazwiska są dziedziczone i nie mogą być swobodnie zmieniane. Funkcjonują w Polsce od ok. XVI wieku. Nie były jednak wtedy powszechne. Na początku ukształtowały się nazwiska szlacheckie, później mieszczańskie i żydowskie. Nazwiska chłopów ustaliła dopiero administracja krajów zaborczych, czyli w XIX wieku. Wśród nazwisk rodzimych wyodrębniamy takie, które powstały z przezwisk, na przykład Baran; od nazw zawodów, na przykład Kowal; od nazw własnych, na przykład Marek, Roland, Polak; od form patronimicznych (odoj-cowskich), na przykład Krzysztofowicz, Kowalczyk; od nazw miejscowych, na przykład Krakowski, Przemyski, Bocheński. W j. polskim spotykamy się także z nazwiskami pochodzenia obcego, na przykład Holoubek (czeskie), Bahieda (rumuńskie), Mustafa (tatarskie), Pinkas (żydowskie), Ingarden (niemieckie)

Definicja Nazwa Własna:
Co to jest pospolitej. Pospolita odnosi się do klasy elementów czy zjawisk (mysz, kot, burza, piorun), w trakcie gdy nazwa swoja do pojedynczych jednostek (Warszawa Picasso, Konrad). Można wskazać składniki nazwisko.
Definicja Neologizm:
Co to jest logos ´wyraz´] - słowo nowy, dopiero co utworzony dla nazwania nowych zjawisk i rzeczy. W szerszym znaczeniu termin neologizm znaczy także nowe konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne i tak nazwisko.
Definicja Nazwy Miejscowe:
Co to jest Nazwy swoje miejscowości (miast, wsi, osad). Nazwy te z racji na to, w jaki sposób zostały utworzone, dzielimy na: a) topograficzne - powstałe od nazwy szczegółu w ukształtowaniu terenu albo w nazwisko.

Czym jest Nazwisko znaczenie w Słownik na N .

  • Dodano:
  • Autor: