MIEJSCOWE NAZWY co to jest
Jak się pisze Nazwy Miejscowe. Czym jest osad). Nazwy te z racji na to, w jaki sposób zostały.

Definicja Nazwy Miejscowe

Co to znaczy NAZWY MIEJSCOWE: odmiennie: ojkonimy. Nazwy swoje miejscowości (miast, wsi, osad). Nazwy te z racji na to, w jaki sposób zostały utworzone, dzielimy na: a) topograficzne - powstałe od nazwy szczegółu w ukształtowaniu terenu albo w krajobrazie, na przykład Skała, Zielona Góra; b) kulturowe - nazwa związana jest z wytworami ludzkich działań, na przykład Ligota ´miejscowość zwolniona od podatków´, Mosty, Kazimierz (nazwa pamiątkowa na cześć Kazimierza Wielkiego), Augustów (na cześć Stanisława Augusta); c) dzierżawcze - powstałe od imion właścicieli tych miejscowości, na przykład Warszawa ´gród (wieś) Warsza´, Kraków´gród Kraka´, Częstochowa ´gród Częstocha´; d) zdrobnienia, na przykład Lubliniec [ Lublin, Sulejówek [ Sulejów; e) etniczne - oznaczające pierwotnie daną społeczność nazwaną z racji na jakąś specyficzną dla nich cechę, na przykład Zagórzany ´ludzie, którzy mieszkali za górami´; f) patronimiczne - a więc odojcowskie, oznaczały potomków, ew. poddanych osoby, od której imienia nazwę utworzono, na przykład Michało-wice, Biskupice; g) służebne i zawodowe - nazwa oznaczała pierwotnie ludzi, którzy wykonywali jakieś świadczenia na rzecz księcia czy Kościoła, na przykład Piekary ´piekarze´, Złotniki; h) rodowe - pochodzące od wspólnego przezwiska, przydomku herbowego, na przykład Slepowrony, Łosie

Definicja NarzˇDy Artykulacyjne:
Co to jest zobacz NARZˇDY MOWY nazwy miejscowe.
Definicja Nowomowa:
Co to jest newspeak, polskie tłumaczenie - ´nowomowa´] -termin stworzony poprzez brytyjskiego pisarza G. Orwella w powieści Rok 1984. Język tekstów, najczęściej propagandowych, stworzonych w warunkach nazwy miejscowe.
Definicja Nagłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: p-oczątek, po-czątek; n-adzieja, na-dzieja. W j. polskim posiada pewne ograniczenia: nie może w nim wystąpić ę, ą, y i więcej niż czteroelementowa zbitka nazwy miejscowe.

Czym jest Miejscowe Nazwy znaczenie w Słownik na N .

  • Dodano:
  • Autor: