NEOLOGIZM co to jest
Jak się pisze Neologizm. Czym jest utworzony dla nazwania nowych zjawisk i rzeczy. W szerszym.

Definicja Neologizm

Co to znaczy NEOLOGIZM: [z gr neos ´nowy´ i logos ´wyraz´] - słowo nowy, dopiero co utworzony dla nazwania nowych zjawisk i rzeczy. W szerszym znaczeniu termin "neologizm" znaczy także nowe konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne i tak dalej Z racji na rodzaj tekstów, gdzie neologizmy występują wyróżniamy neologizmy artystyczne i obiegowe. Neologizmy artystyczne stworzone są poprzez pisarza, poetę. Ich fundamentalną funkcją jest funkcja poetycka, tworzenie autorskiej wizji świata (zobacz na przykład neologizmy u Norwida: rozpowietrzać, bez-tęsknota). W przeciwieństwie od nich neologizmy obiegowe występują w języku ogólnym w różnych stylach i zwykle są w powszechnym zastosowaniu. Wszystkie neologizmy możemy podzielić na: a) neologizmy słowotwórcze - utworzone od wyrazów już istnieją. cych dzięki odpowiednich formantów, na przykład programista od. program, drewnowiec ´statek przystosowany do przewozu drewna´ od drewno; b) neologizmy znaczeniowe ( neosemantyzmy) - stare, znane wyrazy, użyte w nowych znaczeniach, na przykład korek ´zatamowanie ruchu pojazdów na drodze´; c) neologizmy frazeologiczne - nowe związki frazeologiczne, na przykład zielone światło ´otwarcie przed kimś możliwości rozwoju, przyznanie przywilejów´, szwedzki stół. Do neologizmów w niektórych opracowaniach włącza się także nowe zapożyczenia, na przykład hit, top. Neologizmy służą odświeżaniu i wzbogacaniu języka

Czym jest Neologizm znaczenie w Słownik na N .