NOWOMOWA co to jest
Jak się pisze Nowomowa. Czym jest ´nowomowa´] -termin stworzony poprzez brytyjskiego pisarza G.

Definicja Nowomowa

Co to znaczy NOWOMOWA: [z angielskiego: newspeak, polskie tłumaczenie - ´nowomowa´] -termin stworzony poprzez brytyjskiego pisarza G. Orwella w powieści Rok 1984. Język tekstów, najczęściej propagandowych, stworzonych w warunkach powstałych poprzez władzę totalitarną, posiadająca monopol informacji, posługującą się cenzurą. Tak rozumiana nowo-mowa używana jest do manipulacji językowej, bo na przykład nie dopuszcza do używania pewnych wyrazów ( na przykład strajk zastępuje okresowymi przerwami w pracy), nadaje nowe wartościujące znaczenia znanym słowom (kapitalista - niekorzystne, masy pracujące - pozytywne), posługuje się językiem regularnie tylko dla celów rytualnych, a nie informatywnych (przemówienia rocznicowe, na cześć wodza i tym podobne), czemu towarzyszy z jednej strony schematyczność wypowiedzi, a z drugiej - tendencja do magicznego tworzenia rzeczywistości słowami (partia przewodnią siłą narodu). Istotne jest i to, iż nowomowa nie jest językiem rozmowy, dyskusji. Teksty nowomowy nie oczekują odpowiedzi słuchaczy, lecz jedynie ich aprobaty

Definicja Nagłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: p-oczątek, po-czątek; n-adzieja, na-dzieja. W j. polskim posiada pewne ograniczenia: nie może w nim wystąpić ę, ą, y i więcej niż czteroelementowa zbitka nowomowa.
Definicja Nieosobowe Formy Czasowników Osobowych:
Co to jest czasowników, które wskazują na nieokreśloność osobowego podmiotu: mówi się, mówiono. To są: a) formy na -no, -to, na przykład pisano, pito, chodzono, które wskazują na czynność realizowaną w nowomowa.
Definicja Nazwa Własna:
Co to jest pospolitej. Pospolita odnosi się do klasy elementów czy zjawisk (mysz, kot, burza, piorun), w trakcie gdy nazwa swoja do pojedynczych jednostek (Warszawa Picasso, Konrad). Można wskazać składniki nowomowa.

Czym jest Nowomowa znaczenie w Słownik na N .

  • Dodano:
  • Autor: