OBOCZNOŚĆ co to jest
Jak się pisze Oboczność. Czym jest może dochodzić w trakcie odmiany wyrazu (na przykład ręka ´o.

Definicja Oboczność

Co to znaczy OBOCZNOŚĆ: zamiana fonemów w obrębie jednego morfe-mu. Do zamiany tej może dochodzić w trakcie odmiany wyrazu (na przykład ręka ´o ręce - k : c; noga : nodze - g: dz; mucha : musze - ch : sz; ławka : ławek - e : 0; pisał: piszę - s : sz) lub wskutek procesu słowotwórczego (ręka : ręcznik - k : cz; noga : nóżka - g : ż; ławka: ławeczka - 0 : e). Oboczności mogą być jakościowe i ilościowe. Jakościowe to zamiana jednego fonemu na inny, ilościowe polegają na altemowaniu fbne-mu z zerem morfologicznym. W j. polskim najczęstszą obocznością ilościową jest oboczność e : 0 (sen : snu; pies : psa; matka : matek; okno : okien). Oboczności jakościowe podzielone są na samogłoskowe i spółgłoskowe. Samogłoskowe, typowe dla polszczyzny, to: o: a - zaprosić: zapraszać; ´e: ´a - wierzyć: wiara, mieli: miały; o: ó - noga: nóg, wół: woły; ę: ą - wzięli: wziąłem. Oboczności spółgłoskowe dotyczą zamiany spółgłosek twardych z miękkimi, ((na przykład s: s - sos: sosie, klaps : klapsik; t: ć - lot: locie, fiat: Gacik; d: dź - stado : stadzie; ch : ś - mnich : mnisi; spółgłosek twardych ze spółgłoskami funkcjonalnie miękkimi, (((na przykład g: ż - Norweg : Norweżka; k: cz - ziemniak: ziemniaczek; d: dz - porada : radzę; k : c - ręka : ręce; spółgłosek miękkich i funkcjonalnie miękkich, ((((na przykład c: cz - owca : owieczka; ś : sz - prosić: proszę. Altemacje w obrębie jednego morfemu układają się w szeregi. Najkrótszy jest dwuczłonowy, (((((na przykład ł: l´-miał: mieli, a najdłuższe w polszczyźnie są pięcioczłonowe, ((((((na przykład g : g1: dz : ż : ź - noga : nogi: nodze : nóżka : nózia. Oboczności nie dotyczą tylko pojedynczych fonemów lecz - czasem - ich grup, por. (((((((na przykład zd: źdź -jazda ´.jeździć; sk: szcz -pisk : piszczeć

Definicja Onomatopeja:
Co to jest ´tworzenie nazw´] - słowo dźwiękonaśladowczy utworzony w oparciu o imitację dźwięków pozajęzykowych. Onomatopeiczne, a więc dźwiękonaśladowcze, są wyrażenia naśladujące głosy zwierząt i ptaków: miau oboczność.
Definicja Ortografia:
Co to jest ´poprawny´ + grapho ´piszę´] - prawidłowa pisownia wyrazów i wyrażeń złożonych danego języka, a również zestaw reguł dotyczących poprawnej pisowni. Ustalaniem poprawnej pisowni i jej reguł oboczność.
Definicja Ortofonia:
Co to jest ´poprawny´ + phone ´głos´] - prawidłowa wymowa i zasady poprawnej wymowy danego języka naturalnego. W j. polskim zasady ortofoniczne dotyczą na przykład zasad odpowiedniego akcentowania (matematyka oboczność.

Czym jest Oboczność znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: