OKOLICZNIK co to jest
Jak się pisze Okolicznik. Czym jest okolicznościach, w jakich zachodzi dana czynność. Okolicznik.

Definicja Okolicznik

Co to znaczy OKOLICZNIK: część zdania, wedle nazwą informująca o różnych okolicznościach, w jakich zachodzi dana czynność. Okolicznik najczęściej jest określeniem czasownika, rzadziej przymiotnika i przysłówka, na przykład biegł błyskawicznie; bardzo nieszczęśliwy; nadzwyczajnie wysoko. Wyrażony może być przysłówkiem albo zaimkiem przysłownym (Adam mieszka niedaleko; Ewa chyba tam siedzi), wyrażeniem przyimkowym (Idę do domu), wyrażeniem porównawczym (Wyglądasz jak dziecko) i rzeczownikiem w razie zależnym (Pójdziemy lasem). Odpowiada między innymi na pytania.: jak? gdzie? kiedy? po co? dlaczego? Okoliczniki dzielimy na kilka rodzajów: okolicznik miejsca odpowiada na pytania: gdzie? skąd? dokąd? którędy?, na przykład Dziewczyna stała w kącie sali; okolicznik czasu (kiedy? jak długo?), na przykład Od świtu do nocy będę siedział pod tym domem; okolicznik metody (jak? w jaki sposób?), na przykład Odsunął się gwałtownie; okolicznik stopnia i miary (jak bardzo? ile razy?), na przykład Wszyscy twierdzą, iż zwierzę to wymarło kompletnie; To był bardzo niebezpieczny wyścig; okolicznik powody (dlaczego? z jakiego powodu?), na przykład Znienawidzisz mnie za brzydotę; okolicznik celu (po co? w jakim celu?), na przykład Czy możesz zebrać suche gałęzie na ognisko?; okolicznik warunku (pod jakim warunkiem?), na przykład W przypadku upału zmień ubranie; okolicznik przyzwolenia (mimo co?), na przykład Mimo deszczu wybraliśmy się na wycieczkę. Spotykamy się także z innymi rodzajami okoliczników, na przykład z okolicznikiem akcesoryjnym, który informuje o dodatkowych szczegółach czy czynnikach towarzyszących czynności wykonywanej poprzez podmiot, na przykład Kurtyna zapadła wśród oklasków

Czym jest Okolicznik znaczenie w Słownik na O .