ORTOGRAFIA co to jest
Jak się pisze Ortografia. Czym jest pisownia wyrazów i wyrażeń złożonych danego języka, a również.

Definicja Ortografia

Co to znaczy ORTOGRAFIA: [gr. orthos ´poprawny´ + grapho ´piszę´] - prawidłowa pisownia wyrazów i wyrażeń złożonych danego języka, a również zestaw reguł dotyczących poprawnej pisowni. Ustalaniem poprawnej pisowni i jej reguł współcześnie zajmują się językoznawcy, na przykład Komitet Kultury Języka Polskiej Akademii Nauk. W przeszłości wpływ na kształt polskiej ortografii mieli początkowo kopiści tekstów rękopiśmiennych, a po wynalezieniu druku - XVI-wieczni drukarze którzy ze względów praktycznych zmuszeni byli do ujednolicenia polskiej pisowni. Normy ortograficzne do końca XVIII wieku miały jednak charakter zwyczajowy. Dopiero od wydania Gramatyki dla szkół podstawowych Onufrego Kopczyńskiego rozpoczyna się moment normy skodyfikowanej. Od tej pory określenia dotyczące pisowni podejmowane były poprzez komitety, komisje językowe, na przykład Polskiej Akademii Zdolności. Największą reformą ortografii w XX wieku była reforma z 1936 r

Definicja Onomatopeja:
Co to jest nazw´] - słowo dźwiękonaśladowczy utworzony w oparciu o imitację dźwięków pozajęzykowych. Onomatopeiczne, a więc dźwiękonaśladowcze, są wyrażenia naśladujące głosy zwierząt i ptaków: miau miau; hau ORTOGRAFIA.
Definicja Opozycja Fonologiczna:
Co to jest zobacz OPOZYCJA JĘZYKOWA ORTOGRAFIA.
Definicja Oboczność:
Co to jest jednego morfe-mu. Do zamiany tej może dochodzić w trakcie odmiany wyrazu (na przykład ręka ´o ręce - k : c; noga : nodze - g: dz; mucha : musze - ch : sz; ławka : ławek - e : 0; pisał: piszę - s : sz ORTOGRAFIA.

Czym jest Ortografia znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: