PALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Palatalizacja. Czym jest odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na.

Definicja Palatalizacja

Co to znaczy PALATALIZACJA: [fr. palatalisation, z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a również spółgłoski j. Spółgłoska palatalizowana otrzymuje dodatkową artykulację, polegającą na podniesieniu środkowej części języka do podniebienia twardego. Rozróżniamy trzy palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych k, g, ch, które dokonały się jeszcze w momencie wspólnoty prasłowiańskiej. Wskutek pierwszej palatalizacji - najstarszej - z k powstało cz, z g- ź, aż ch - sz. Z kolei wskutek drugiej i trzeciej palatalizacji w zachodniej słowiańszczyźnie z k powstało c, z g- dz, a z cA - tak samo jak poprzednio - sz. Współczesne oboczności typu ręka, rączka, ręce (k: cz: c), noga, nóżka, nodze (g: ż : dz) to zatem sukces dawnych mechanizmów zmiękczających. Część spółgłosek ulegała palatalizacji jeszcze w prasłowiańszczyźnie, część już na gruncie poszczególnych języków. Do tych ostatnich należą polskie zmiękczenia w XII-XIII wieku. W ich wyniku wszystkie spółgłoski, które znalazły się przed samogłoską szeregu przedniego (e, i) uległy palatalizacji. I tak na przykład z (´powstała spółgłoska ć, z, d´ - dź, T. r´- rz i tak dalej Por. na przykład oboczności we współczesnym języku: ojciec - ojcu, sad - w sadzie, dar - o darze

Definicja Porównanie:
Co to jest składniowa, gdzie dzięki łączników: jak, jakby, jakoby, niby, iczym, niż, podobnie, na kształt zestawia się ze sobą jakieś dwa zjawiska - określane i określające. Zabieg powszechny w języku potocznym palatalizacja.
Definicja Proteza:
Co to jest ´uzupełnienie, bonus´] - bardzo popularne w gwarach wzmacnianie artykulacji samogłoski (najczęściej w nagłosie wyrazu) poprzez uzupełnienie o dodatkowy obiekt fonetyczny. W mniemaniu użytkowników palatalizacja.
Definicja Poprawność Językowa:
Co to jest językowych użytych w tekście (mówionym albo pisanym) z przyjętą poprzez społeczeństwo normą językową. Zgodność ta jest oceniana z punktu widzenia tak zwany mierników poprawności językowej palatalizacja.

Czym jest Palatalizacja znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: