PALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Palatalizacja. Czym jest odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na.

Definicja Palatalizacja

Co to znaczy PALATALIZACJA: [fr. palatalisation, z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a również spółgłoski j. Spółgłoska palatalizowana otrzymuje dodatkową artykulację, polegającą na podniesieniu środkowej części języka do podniebienia twardego. Rozróżniamy trzy palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych k, g, ch, które dokonały się jeszcze w momencie wspólnoty prasłowiańskiej. Wskutek pierwszej palatalizacji - najstarszej - z k powstało cz, z g- ź, aż ch - sz. Z kolei wskutek drugiej i trzeciej palatalizacji w zachodniej słowiańszczyźnie z k powstało c, z g- dz, a z cA - tak samo jak poprzednio - sz. Współczesne oboczności typu ręka, rączka, ręce (k: cz: c), noga, nóżka, nodze (g: ż : dz) to zatem sukces dawnych mechanizmów zmiękczających. Część spółgłosek ulegała palatalizacji jeszcze w prasłowiańszczyźnie, część już na gruncie poszczególnych języków. Do tych ostatnich należą polskie zmiękczenia w XII-XIII wieku. W ich wyniku wszystkie spółgłoski, które znalazły się przed samogłoską szeregu przedniego (e, i) uległy palatalizacji. I tak na przykład z (´powstała spółgłoska ć, z, d´ - dź, T. r´- rz i tak dalej Por. na przykład oboczności we współczesnym języku: ojciec - ojcu, sad - w sadzie, dar - o darze

Definicja Profesjonalizm:
Co to jest zajęcie, fach´] - słowo, wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę ludzi. Wśród profesjonalizmów wyróżniamy formalną terminologię z danej dziedziny i słownictwo stosowane PALATALIZACJA.
Definicja Puryzm:
Co to jest przesadna dbałość o czystość języka przejawiająca się raczej w usuwaniu z niego wszelkich pożyczek z języków obcych. Może również dotyczyć obstawania przy starych formach, konserwatywnych modelach PALATALIZACJA.
Definicja Powtórzenie:
Co to jest wystąpienie jakiegoś elementu językowego w tekście. Może być przypadkowe, nieumotywowane -jest wtedy uznawane za błąd językowy. Może być świadomym zabiegiem, występującym regularnie w tekstach stylu PALATALIZACJA.

Czym jest Palatalizacja znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: