PALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Palatalizacja. Czym jest odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na.

Definicja Palatalizacja

Co to znaczy PALATALIZACJA: [fr. palatalisation, z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a również spółgłoski j. Spółgłoska palatalizowana otrzymuje dodatkową artykulację, polegającą na podniesieniu środkowej części języka do podniebienia twardego. Rozróżniamy trzy palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych k, g, ch, które dokonały się jeszcze w momencie wspólnoty prasłowiańskiej. Wskutek pierwszej palatalizacji - najstarszej - z k powstało cz, z g- ź, aż ch - sz. Z kolei wskutek drugiej i trzeciej palatalizacji w zachodniej słowiańszczyźnie z k powstało c, z g- dz, a z cA - tak samo jak poprzednio - sz. Współczesne oboczności typu ręka, rączka, ręce (k: cz: c), noga, nóżka, nodze (g: ż : dz) to zatem sukces dawnych mechanizmów zmiękczających. Część spółgłosek ulegała palatalizacji jeszcze w prasłowiańszczyźnie, część już na gruncie poszczególnych języków. Do tych ostatnich należą polskie zmiękczenia w XII-XIII wieku. W ich wyniku wszystkie spółgłoski, które znalazły się przed samogłoską szeregu przedniego (e, i) uległy palatalizacji. I tak na przykład z (´powstała spółgłoska ć, z, d´ - dź, T. r´- rz i tak dalej Por. na przykład oboczności we współczesnym języku: ojciec - ojcu, sad - w sadzie, dar - o darze

Definicja Pytanie Retoryczne:
Co to jest składniowa posiadająca oficjalne wyróżniki pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol interpunkcyjny ? ). Jest różna od pytania właściwego tym, iż nie wymaga odpowiedzi w formie zdania palatalizacja.
Definicja Polisemia:
Co to jest i sema ´symbol´] - wieloznaczność jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu, konstrukcji składniowej). Najczęściej mówi się o polisemii, a więc wieloznaczności, wyrazów. Do takich palatalizacja.
Definicja Prozaizm:
Co to jest tekstów poetyckich przedmioty językowe, raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka poetyckiego, przynależne na przykład do języka potocznego. Zwykle prozaizmy służące są poprzez autorów palatalizacja.

Czym jest Palatalizacja znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: