PARAFRAZA co to jest
Jak się pisze Parafraza. Czym jest odmiennie mówiąc´] - rodzaj definicji słowotwórczej wyrazu.

Definicja Parafraza

Co to znaczy PARAFRAZA: [fr. paraphrase, z z łaciny paraphrasis ´wyrażenie czegoś odmiennie mówiąc´] - rodzaj definicji słowotwórczej wyrazu pochodnego, która wskazuje na znaczenie wyrazu wynikające z jego budowy słowotwórczej. Ważną właściwością parafrazy to jest, iż musi być w niei użyty słowo fundamentalny, na przykład buteleczka to ´mała butelka´ ( słowo fundamentalny butelka); pracownia ´miejsce, gdzie się pracuje´ (( słowo fundamentalny pracować); strzelba ´to, czym się strzela´ ((( słowo fundamentalny strzelać). Parafraza służy do wykrycia wyrazu podstawowego i określenia, jaka stosunek znaczeniowa istnieje pomiędzy nim a derywatem

Definicja Przestawka:
Co to jest odmiennie: metateza. Mechanizm historyczny, który polegał na przestawieniu w językach słowiańskich kolejności głosek. Takim przestawieniom ulegały ekipy: al, ar, er, el, jeśli znalazły się w PARAFRAZA.
Definicja Podmiot:
Co to jest orzeka się w zdaniu. Wspólnie z orzeczeniem tworzy związek kluczowy. Podmiot najczęściej odpowiada na pytanie: kto? co? Z racji na to, czym i w jaki sposób jest wyrażany, tradycyjnie możemy mówić o PARAFRAZA.
Definicja Pole Znaczeniowe:
Co to jest zestaw wyrazów powiązanych przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J. Tokarski, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2). Koncepcja pola znaczeniowego związana jest ze PARAFRAZA.

Czym jest Parafraza znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: