PARALELIZM co to jest
Jak się pisze Paralelizm. Czym jest ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te.

Definicja Paralelizm

Co to znaczy PARALELIZM: [gr. parallelismos ´kolekcja, porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa: Jakżeż ja się uspokoję / - pełne strachu oczy moje; /pełne grozy myśli moje, /pełne trwogi serce moje, l pełne drżenia piersi moje, /jakżeż ja się uspokoję (S. Wyspiański). Z paralelizmem mamy do czynienia raczej w tekstach o funkcji poetyckiej (-- funkcje języka), aczkolwiek - z uwagi na mocne retoryczne wpływ - może on znaleźć wykorzystanie także w dłuższych, świadomie konstruowanych tekstach należących do innych odmian języka, na przykład w tekstach perswazyjnych ( perswazja językowa)

Definicja Psycholingwistyka:
Co to jest psychologii i językoznawstwa. Zajmuje się opisem mechanizmów psychicznych towarzyszących używaniu języka. W pierwszej kolejności mechanizmów związanych z nabywaniem języka: zarówno pierwszego języka paralelizm.
Definicja Przysłowie:
Co to jest proverbium, gr. paroimia=przysłowie] - wypowiedzenie, występujące w stałej, niezmiennej postaci, zwykle pochodzenia ludowego, wyrażające pewną myśl albo naukę. Właściwością charakterystyczną przysłów paralelizm.
Definicja Pluralis Maiestaticus:
Co to jest ´liczba mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach paralelizm.

Czym jest Paralelizm znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: