PARALELIZM co to jest
Jak się pisze Paralelizm. Czym jest ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te.

Definicja Paralelizm

Co to znaczy PARALELIZM: [gr. parallelismos ´kolekcja, porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa: Jakżeż ja się uspokoję / - pełne strachu oczy moje; /pełne grozy myśli moje, /pełne trwogi serce moje, l pełne drżenia piersi moje, /jakżeż ja się uspokoję (S. Wyspiański). Z paralelizmem mamy do czynienia raczej w tekstach o funkcji poetyckiej (-- funkcje języka), aczkolwiek - z uwagi na mocne retoryczne wpływ - może on znaleźć wykorzystanie także w dłuższych, świadomie konstruowanych tekstach należących do innych odmian języka, na przykład w tekstach perswazyjnych ( perswazja językowa)

Czym jest Paralelizm znaczenie w Słownik na P .