JĘZYKOWA PERSWAZJA co to jest
Jak się pisze Perswazja Językowa. Czym jest łaciny persuadere ´namówić, przekonać´] - zabiegi.

Definicja Perswazja Językowa

Co to znaczy PERSWAZJA JĘZYKOWA: [z łaciny persuasio ´przekonanie, wiara, opinia´, por. [[z łaciny persuadere ´namówić, przekonać´] - zabiegi językowe wykorzystywane do nakłonienia kogoś do jakiegoś działania albo zmiany postawy, nastawienia, sądów. Zdarzenie bardzo bliskie -^ manipulacji językowej, od której jest różna jedynie nacechowaniem emocjonalnym terminu (perswazja nie musi być nieuczciwa, co zarzuca się manipulacji). Przyjmuje się, iż perswazyjne są te przedmioty tekstu, które służą "bezpośredniemu i pośredniemu stymulowaniu postaw - stanów przekonaniowych. Należy je odróżnić od przedmiotów dyrektywnych, za które uznamy bezpośrednie i pośrednie wezwanie do zachowań aktywnych" (J. Bralczyk, 1986). Repertuar środków językowych jest bardzo bogaty i obejmuje przedmioty z wszystkich poziomów języka: intonacja, akcent (szczególnie zdaniowy - Musimy się postarać), formy fleksyjne (JVi´e będą nami rządzić jakieś niedouczone ministry), słowotwórcze (Znamy się na tych profesorkach!), leksykalne (są to kaci, łajdacy siepacze), składniowe (na przykład powtórzenia Już nigdy, nigdy nie wolno nam uwierzyć im; inwersja Działać trzeba - nie z boku stać). Wśród systemów perswazji odznacza się (S. Barańczak, 1975) takie, które: a) zwalniają odbiorcę od podejmowania decyzji poprzez wskazanie jedynej możliwej drogi: Zwyciężymy; Wyjście jest tylko jedno..,; każdy kto faktycznie pragnie... musi...; b) kreują wspólny dla odbiorcy i nadawcy świat (częste tworzenie przy zastosowaniu form gramatycznych zbioru "my"), gdzie porozumienie pomiędzy nimi jest zupełne: My Polacy, naród okrutnie doświadczony wojną...; My się się nie ugniemy!; państwo nasz daje każdego dnia świadectwo...; c) pozwalają w prosty sposób wartościować przez przypisywanie łatwo rozpoznawalnych pozytywnych cech ekipie "my" (honor duma, wiara), a negatywnych cech - ekipie "oni" (zdrajcy i sprzedawczyki, zbrodniarze); d) potęgują emocje przy jednoczesnym "paraliżowaniu" racjonalnej refleksji, odwołują się do akceptowanych wartości (Nad Polską zaświeci jasne słońce wolności)

Definicja Proklityka:
Co to jest proklino ´chylę się do tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a) przyimki: Jadę do lasu; Idę na PERSWAZJA JĘZYKOWA.
Definicja Praesens Historicum:
Co to jest zobacz CZAS PERSWAZJA JĘZYKOWA.
Definicja Przymiotnik:
Co to jest właściwości - odmienna część mowy, która wskazuje na cechy, właściwości osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk, a również czynności, jeżeli są wyrażone rzeczownikiem. Odpowiada na pytania: jaki PERSWAZJA JĘZYKOWA.

Czym jest Językowa Perswazja znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: