PERYFRAZA co to jest
Jak się pisze Peryfraza. Czym jest omówienie. Zabieg językowy, figura retoryczna, polegająca na.

Definicja Peryfraza

Co to znaczy PERYFRAZA: [gr. peryphrasis ´omówienie´] - polski odpowiednik: omówienie. Zabieg językowy, figura retoryczna, polegająca na zastąpieniu nazwy prostej - wskazującej na jakiś element, cechę, czynność - rozbudowanym opisem. Bywa rezultatem dążności do unikania powtórzeń w tekście (autor "Pana Tadeusza" żarn. Adam Mickiewicz), budowania ozdobnych ustaleń (siedmiobarwna wstążka żarn. tęcza). W języku potocznym regularnie ma na celu osłabienie drastycznych, wulgarnych, niestosownych treści (por. eufemizm), na przykład mijać się z prawdą żarn. kłamać; wyrażać się nieparlamentarnie żarn. kląć; oddać hołd Neptunowi żarn. zwymiotować

Definicja Pluralis Maiestaticus:
Co to jest ´liczba mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach peryfraza.
Definicja Przydech:
Co to jest zobacz PROTEZA peryfraza.
Definicja Proklityka:
Co to jest proclitica z gr. proklino ´chylę się do tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a) przyimki: Jadę do peryfraza.

Czym jest Peryfraza znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: