PMO co to jest
Jak się pisze Pismo. Czym jest albo zastąpienia języka mówionego. Jego początki to pismo.

Definicja Pismo

Co to znaczy PISMO: mechanizm znaków graficznych wykorzystywanych do utrwalenia albo zastąpienia języka mówionego. Jego początki to pismo piktograficzne (obrazkowe) [z łaciny pictus ´malowany" + gr. grapho ´piszę´], gdzie dzięki odpowiednio ułożonych obrazków przekazywało się informację. W tym systemie rysunek drzewa oznaczał ´drzewo´, rysunek ptaka - ´ptaka´. Pismo to, służące poprzez Indian amerykańskich, Eskimosów, a ze starożytnych ludów poprzez Egipcjan w formie ich hieroglifów, etapowo - przez upraszczanie rysunków - przekształciło się w pismo ideograficzne [gr. idea ´idea, wyobrażenie´ + gr. grapho ´piszę´]. Ideogramy, aczkolwiek przestały być rysunkami rzeczy, odpowiadają słowom albo morfemom, a więc zapisują definicje. We współczesnym ideograficznym piśmie chińskim uważny obserwator dopatrzyć się zresztą może śladu dawnego obrazka. Symbol nazywający ´człowieka´ wygląda jak dwie idące nogi, a ideogram oznaczający ´bramę´ przypomina i dzisiaj wrota w dawnych chińskich domach. Od pisma pojęciowego przechodzimy w historii do pisma fonetycznego, gdzie zapisuje się dźwięki danego języka. To jest pismo znacząco bardziej ekonomiczne, bo do zapisania tekstów potrzeba teraz kilkudziesięciu a nie kilku tys. (jak na przykład w piśmie chińskim) znaków. Pismo fonetyczne dzieli się na pismo sylabiczne ( na przykład sylabariusz tybetański), gdzie znaki graficzne odpowiadają całym sylabom (wspólny symbol dla jednej spółgłoski i towarzyszące im znaki diakrytyczne oznaczające samogłoski) i pismo alfabetyczne. W tym ostatnim możliwe jest lub zapisywanie samych spółgłosek, w trakcie gdy samogłosek trzeba się domyślać (( na przykład w hebrajskim, por. zapis JHW może być czytany Jahwe, Jehowa), lub uwzględnia się litery odpowiadające spółgłoskom i samogłoskom (alfabet łaciński, grecki)

Definicja Przyrostek:
Co to jest zobacz AFIKS PISMO.
Definicja Pluralia Tantum:
Co to jest mnogiej´] - rzeczowniki które ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle elementy pojedyncze, na przykład drzwi, sanki, nożyczki. W zależności od znaczenia mogą być policzalne, na PISMO.
Definicja Paralelizm:
Co to jest porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa: Jakżeż ja PISMO.

Czym jest Pismo znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: