TANTUM PLURALIA co to jest
Jak się pisze Pluralia Tantum. Czym jest ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle.

Definicja PLURALIA TANTUM

Co to znaczy PLURALIA TANTUM: [z łaciny ´tylko w liczbie mnogiej´] - rzeczowniki które ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle elementy pojedyncze, na przykład drzwi, sanki, nożyczki. W zależności od znaczenia mogą być policzalne, na przykład rajstopy albo niepoliczalne, na przykład fusy. Do ekipy takich rzeczowników należy sporo nazw geograficznych miast (Katowice, Mysłowice, Gliwice), krajów (Włochy, Niemcy, Węgry), gór (Alpy, Tatry)

Definicja Peryfraza:
Co to jest ´omówienie´] - polski odpowiednik: omówienie. Zabieg językowy, figura retoryczna, polegająca na zastąpieniu nazwy prostej - wskazującej na jakiś element, cechę, czynność - rozbudowanym opisem. Bywa pluralia tantum co to jest.
Definicja Pragmatyka:
Co to jest semiotyki opisuje stosunki pomiędzy nadawcą i odbiorcą tekstu a systemem znakowym. Jako odrębna tematyka w lingwistyce, nazywana pragmalingwistyką, lingwistyką pragmatyczną, zajmuje się różnymi pluralia tantum definicja.
Definicja Pożyczka:
Co to jest zobacz ZAPOŻYCZENIE pluralia tantum co znaczy.
Definicja Podstawa Słowotwórcza:
Co to jest część -^ wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego. Fundamentem słowotwórczą jest zwykle temat fleksyjny wyrazu podstawowego, na przykład złotnik pochodzi od złot-o pluralia tantum słownik.

Czym jest Tantum Pluralia znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: