TANTUM PLURALIA co to jest
Jak się pisze Pluralia Tantum. Czym jest ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle.

Definicja Pluralia Tantum

Co to znaczy PLURALIA TANTUM: [z łaciny ´tylko w liczbie mnogiej´] - rzeczowniki które ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle elementy pojedyncze, na przykład drzwi, sanki, nożyczki. W zależności od znaczenia mogą być policzalne, na przykład rajstopy albo niepoliczalne, na przykład fusy. Do ekipy takich rzeczowników należy sporo nazw geograficznych miast (Katowice, Mysłowice, Gliwice), krajów (Włochy, Niemcy, Węgry), gór (Alpy, Tatry)

Definicja Pidgin:
Co to jest zobacz JĘZYKI KREOLSKIE pluralia tantum.
Definicja Polonizm:
Co to jest ´polski´, fr. polonisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa właściwe językowi polskiemu, użyte w języku obcym. Najwięcej polonizmów spotykamy w językach naszych sąsiadów, tzn. w języku pluralia tantum.
Definicja Przysłowie:
Co to jest proverbium, gr. paroimia=przysłowie] - wypowiedzenie, występujące w stałej, niezmiennej postaci, zwykle pochodzenia ludowego, wyrażające pewną myśl albo naukę. Właściwością charakterystyczną przysłów pluralia tantum.

Czym jest Tantum Pluralia znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: