MAIESTATICUS PLURAL co to jest
Jak się pisze Pluralis Maiestaticus. Czym jest czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w.

Definicja Pluralis Maiestaticus

Co to znaczy PLURALIS MAIESTATICUS: [z łaciny pluralis ´liczba mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach grzecznościowych, w odniesieniu zarówno do mężczyzny, jak i kobiety. Zdarzenie tj. charakterystyczne dla dialektów ludowych ( dialekt), por. na przykład Siądźcie mamusiu; Nasz dziadek przyszli. Formy takie mogą mieć wyraźny charakter grzecznościowy, tak jak na Śląsku użycie 3. os. l. mn. w odniesieniu do poważanej osoby ( na przykład dziadków): Widzieli oJii´?"Czy pan widział?´. Mogą także jednak mieć charakter neutralny, zastępując ustalenie: pan, pani. Warto zwrócić uwagę, iż nie to jest zdarzenie charakterystyczne tylko dla j. polskiego. Np. w języku niemieckim zamiast takich wyrażeń jak: pan, pani, kraj używa się 3. os. liczby mnogiej: Was machen Się? ´Co pan (pani) robi?´. Nazwa pluralis maiestaticus bierze się stąd, iż dawniej władcy (w szczególności w dokumentach) używali liczby mnogiej zamiast l. osoby liczby pojedynczej

Definicja Poprawność Językowa:
Co to jest użytych w tekście (mówionym albo pisanym) z przyjętą poprzez społeczeństwo normą językową. Zgodność ta jest oceniana z punktu widzenia tak zwany mierników poprawności językowej PLURALIS MAIESTATICUS.
Definicja Pleonazm:
Co to jest wyrażenie, którego człony powtarzają tę samą treść. Z punktu widzenia poprawności językowej bywają traktowane jako błędy językowe, o ile wynikają z przypadkowych niezręczności albo z niezrozumienia PLURALIS MAIESTATICUS.
Definicja Potocyzm:
Co to jest zobacz KOLOKWIALIZM PLURALIS MAIESTATICUS.

Czym jest Maiestaticus Pluralis znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: