MAIESTATICUS PLURAL co to jest
Jak się pisze Pluralis Maiestaticus. Czym jest czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w.

Definicja Pluralis Maiestaticus

Co to znaczy PLURALIS MAIESTATICUS: [z łaciny pluralis ´liczba mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach grzecznościowych, w odniesieniu zarówno do mężczyzny, jak i kobiety. Zdarzenie tj. charakterystyczne dla dialektów ludowych ( dialekt), por. na przykład Siądźcie mamusiu; Nasz dziadek przyszli. Formy takie mogą mieć wyraźny charakter grzecznościowy, tak jak na Śląsku użycie 3. os. l. mn. w odniesieniu do poważanej osoby ( na przykład dziadków): Widzieli oJii´?"Czy pan widział?´. Mogą także jednak mieć charakter neutralny, zastępując ustalenie: pan, pani. Warto zwrócić uwagę, iż nie to jest zdarzenie charakterystyczne tylko dla j. polskiego. Np. w języku niemieckim zamiast takich wyrażeń jak: pan, pani, kraj używa się 3. os. liczby mnogiej: Was machen Się? ´Co pan (pani) robi?´. Nazwa pluralis maiestaticus bierze się stąd, iż dawniej władcy (w szczególności w dokumentach) używali liczby mnogiej zamiast l. osoby liczby pojedynczej

Definicja Przyrostek:
Co to jest zobacz AFIKS pluralis maiestaticus.
Definicja Profesjonalizm:
Co to jest ´stałe zajęcie, fach´] - słowo, wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę ludzi. Wśród profesjonalizmów wyróżniamy formalną terminologię z danej dziedziny i słownictwo stosowane pluralis maiestaticus.
Definicja Polisemia:
Co to jest i sema ´symbol´] - wieloznaczność jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu, konstrukcji składniowej). Najczęściej mówi się o polisemii, a więc wieloznaczności, wyrazów. Do takich pluralis maiestaticus.

Czym jest Maiestaticus Pluralis znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: