SŁOWOTWÓRCZA PODSTAWA co to jest
Jak się pisze Podstawa Słowotwórcza. Czym jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego.

Definicja Podstawa Słowotwórcza

Co to znaczy PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA: w opisie szkolnym część -^ wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego. Fundamentem słowotwórczą jest zwykle temat fleksyjny wyrazu podstawowego, na przykład złotnik pochodzi od złot-o. Elementem wspólnym wyrazu podstawowego i pochodnego, a więc fundamentem słowotwórczą jest złot-. W pracach językoznawczych podstawę słowotwórczą regularnie nazywa się tematem słowotwórczym. W takim ujęciu termin podstawa słowotwórcza jest równoznaczny z terminem słowo fundamentalny

Definicja Partykuła:
Co to jest ´cząsteczka´] - nieodmienna część mowy, która modyfikuje (wymienia) albo wzmacnia znaczenie innego wyrazu. Odpowiednikiem partykuł wzmacniających są: -iż (chodzie), no (chodź no tu). Uwydatniają podstawa słowotwórcza.
Definicja Przegłos Polski:
Co to jest mechanizm fonetyczny, opierający na przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o ´a. mechanizm ten mógł zajść wówczas, gdy samogłoski ´e, ´e występowały po spółgłoskach miękkich podstawa słowotwórcza.
Definicja Palatalizacja:
Co to jest z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a podstawa słowotwórcza.

Czym jest Słowotwórcza Podstawa znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: