ZNACZENIOWE POLE co to jest
Jak się pisze Pole Znaczeniowe. Czym jest przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J.

Definicja Pole Znaczeniowe

Co to znaczy POLE ZNACZENIOWE: uporządkowany wewnętrznie zestaw wyrazów powiązanych przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J. Tokarski, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2). Koncepcja pola znaczeniowego związana jest ze strukturalistycznym spojrzeniem na język (--językoznawstwo strukturalne). Strukturaliści uznawali gdyż, iż język stanowi swoisty mechanizm, wszystkie znaki językowe (przedmioty językowe) są ze sobą ściśle związane. Zatem również wyrazy danego języka nie są kompletnie autonomiczne, lecz ich znaczenie zależy od innych wyrazów, powiązanych ze sobą pewnym elementem semantycznym. Stąd także wniosek - wyrazów nie powinno się analizować w izolacji, lecz na tle większych grup - pól znaczeniowych. Np. wspólnie z powolnym zanikaniem w j. polskim wyrazu stryj rozszerza się znaczenie rzeczownika wujek (wuj), który współcześnie znaczy już nie tylko brata matki lecz także brata ojca. Teorię pól semantycznych stworzyła w latach dwudziestych i trzydziestych ekipa badaczy niemieckich i szwajcarskich, wśród nich Jost Trier i Walter Porzig. Rozróżniano w pierwszej kolejności dwa typy pól: -pole paradygmatyczne, grupujące wyrazy należące do tej samej klasy (na przykład do pola znaczeniowego "człowiek" należą wyrazy takie, jak: mężczyzna, kobieta, dziecko, starzec, staruszka, młodzieniec, chłopiec, dziewczynka i tak dalej); - pole syntagmatyczne - grupujące wyrazy współwystępujące w kon-, tekście składniowym. Chodzi ((na przykład o połączenia syntaktyczne typu: lizać - język, pies - szczekać, kot - miauczeć. (Porzig mówi w tym wypadku o przyrodzonej stosunku znaczeniowej). Badanie wyrazów w obrębie pól znaczeniowych jest istotne w opisach diachronicznych (gdy analizuje się zmiany znaczeń), spore znaczenie ma ono także w językoznawstwie synchronicznym. Badania tego typu używane są regularnie przy porównywaniu leksyki różnych języków. Termin "pole znaczeniowe" stosowany jest zamiennie z terminem pole semantyczne

Definicja Paradygmat Fleksyjny:
Co to jest form fleksyjnych powtarzający się w określonej klasie wyrazów. I tak na przykład rzeczowniki: pies, kot należą do tej samej klasy wyrazów i odmieniają się wg tego samego paradygmatu, tzn. mają takie pole znaczeniowe.
Definicja Pożyczka:
Co to jest zobacz ZAPOŻYCZENIE pole znaczeniowe.
Definicja Pluralis Maiestaticus:
Co to jest ´liczba mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach pole znaczeniowe.

Czym jest Znaczeniowe Pole znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: