ZNACZENIOWE POLE co to jest
Jak się pisze Pole Znaczeniowe. Czym jest przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J.

Definicja Pole Znaczeniowe

Co to znaczy POLE ZNACZENIOWE: uporządkowany wewnętrznie zestaw wyrazów powiązanych przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J. Tokarski, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2). Koncepcja pola znaczeniowego związana jest ze strukturalistycznym spojrzeniem na język (--językoznawstwo strukturalne). Strukturaliści uznawali gdyż, iż język stanowi swoisty mechanizm, wszystkie znaki językowe (przedmioty językowe) są ze sobą ściśle związane. Zatem również wyrazy danego języka nie są kompletnie autonomiczne, lecz ich znaczenie zależy od innych wyrazów, powiązanych ze sobą pewnym elementem semantycznym. Stąd także wniosek - wyrazów nie powinno się analizować w izolacji, lecz na tle większych grup - pól znaczeniowych. Np. wspólnie z powolnym zanikaniem w j. polskim wyrazu stryj rozszerza się znaczenie rzeczownika wujek (wuj), który współcześnie znaczy już nie tylko brata matki lecz także brata ojca. Teorię pól semantycznych stworzyła w latach dwudziestych i trzydziestych ekipa badaczy niemieckich i szwajcarskich, wśród nich Jost Trier i Walter Porzig. Rozróżniano w pierwszej kolejności dwa typy pól: -pole paradygmatyczne, grupujące wyrazy należące do tej samej klasy (na przykład do pola znaczeniowego "człowiek" należą wyrazy takie, jak: mężczyzna, kobieta, dziecko, starzec, staruszka, młodzieniec, chłopiec, dziewczynka i tak dalej); - pole syntagmatyczne - grupujące wyrazy współwystępujące w kon-, tekście składniowym. Chodzi ((na przykład o połączenia syntaktyczne typu: lizać - język, pies - szczekać, kot - miauczeć. (Porzig mówi w tym wypadku o przyrodzonej stosunku znaczeniowej). Badanie wyrazów w obrębie pól znaczeniowych jest istotne w opisach diachronicznych (gdy analizuje się zmiany znaczeń), spore znaczenie ma ono także w językoznawstwie synchronicznym. Badania tego typu używane są regularnie przy porównywaniu leksyki różnych języków. Termin "pole znaczeniowe" stosowany jest zamiennie z terminem pole semantyczne

Definicja Partykuła:
Co to jest ´cząsteczka´] - nieodmienna część mowy, która modyfikuje (wymienia) albo wzmacnia znaczenie innego wyrazu. Odpowiednikiem partykuł wzmacniających są: -iż (chodzie), no (chodź no tu). Uwydatniają POLE ZNACZENIOWE.
Definicja Parataksa:
Co to jest zobacz ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE POLE ZNACZENIOWE.
Definicja Podmiot:
Co to jest orzeka się w zdaniu. Wspólnie z orzeczeniem tworzy związek kluczowy. Podmiot najczęściej odpowiada na pytanie: kto? co? Z racji na to, czym i w jaki sposób jest wyrażany, tradycyjnie możemy mówić o POLE ZNACZENIOWE.

Czym jest Znaczeniowe Pole znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: