POLEMIA co to jest
Jak się pisze Polisemia. Czym jest jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu.

Definicja Polisemia

Co to znaczy POLISEMIA: [gr. polys ´liczny´ i sema ´symbol´] - wieloznaczność jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu, konstrukcji składniowej). Najczęściej mówi się o polisemii, a więc wieloznaczności, wyrazów. Do takich wyrazów zaliczyć możemy ((na przykład przymiotnik tępy, który ma dwa znaczenia ´nieostry´ i ´nieinteligentny´. Nie zawsze jednak potrafimy odróżnić słowo polisemiczny od wyrazów homonimicznych. Uznaje się, iż warunkiem polisemii jest istnienie wyraźnego związku pomiędzy znaczeniami danego wyrazu, a również wspólna etymologia. Por. homonimy

Definicja Paralelizm:
Co to jest porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa: Jakżeż ja POLISEMIA.
Definicja Przysłówek:
Co to jest więc ´słowo, który stoi przy czasowniku´] - nieodmienna część mowy, która wskazuje na miejsce, czas, sposób wykonania czynności, a również natężenie cechy. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy POLISEMIA.
Definicja Polonizm:
Co to jest fr. polonisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa właściwe językowi polskiemu, użyte w języku obcym. Najwięcej polonizmów spotykamy w językach naszych sąsiadów, tzn. w języku białoruskim (na POLISEMIA.

Czym jest Polisemia znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: