POLEMIA co to jest
Jak się pisze Polisemia. Czym jest jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu.

Definicja Polisemia

Co to znaczy POLISEMIA: [gr. polys ´liczny´ i sema ´symbol´] - wieloznaczność jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu, konstrukcji składniowej). Najczęściej mówi się o polisemii, a więc wieloznaczności, wyrazów. Do takich wyrazów zaliczyć możemy ((na przykład przymiotnik tępy, który ma dwa znaczenia ´nieostry´ i ´nieinteligentny´. Nie zawsze jednak potrafimy odróżnić słowo polisemiczny od wyrazów homonimicznych. Uznaje się, iż warunkiem polisemii jest istnienie wyraźnego związku pomiędzy znaczeniami danego wyrazu, a również wspólna etymologia. Por. homonimy

Definicja Przysłowie:
Co to jest proverbium, gr. paroimia=przysłowie] - wypowiedzenie, występujące w stałej, niezmiennej postaci, zwykle pochodzenia ludowego, wyrażające pewną myśl albo naukę. Właściwością charakterystyczną przysłów polisemia.
Definicja Podmiot:
Co to jest której treści orzeka się w zdaniu. Wspólnie z orzeczeniem tworzy związek kluczowy. Podmiot najczęściej odpowiada na pytanie: kto? co? Z racji na to, czym i w jaki sposób jest wyrażany, tradycyjnie polisemia.
Definicja Praesens Historicum:
Co to jest zobacz CZAS polisemia.

Czym jest Polisemia znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: