POWTÓRZENIE co to jest
Jak się pisze Powtórzenie. Czym jest językowego w tekście. Może być przypadkowe, nieumotywowane.

Definicja Powtórzenie

Co to znaczy POWTÓRZENIE: dwu- albo wielokrotne wystąpienie jakiegoś elementu językowego w tekście. Może być przypadkowe, nieumotywowane -jest wtedy uznawane za błąd językowy. Może być świadomym zabiegiem, występującym regularnie w tekstach stylu artystycznego. Powtórzeniu mogą ulegać przedmioty fonetyczne (por. instrumentacja głoskowa), leksykalne (por. anafora), gramatyczne, w tym składniowe (por. paralelizm)

Definicja Paralelizm:
Co to jest porównanie´, por. pa-railelos ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura wersyfikacyjno-składniowa: Jakżeż ja POWTÓRZENIE.
Definicja Postfiks:
Co to jest zobacz AFIKS POWTÓRZENIE.
Definicja Partykuła:
Co to jest ´cząsteczka´] - nieodmienna część mowy, która modyfikuje (wymienia) albo wzmacnia znaczenie innego wyrazu. Odpowiednikiem partykuł wzmacniających są: -iż (chodzie), no (chodź no tu). Uwydatniają POWTÓRZENIE.

Czym jest Powtórzenie znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: